Positivt resultat for fællesfonden i 2006

Fællesfondens regnskab for 2006 er nu offentliggjort i "Årsrapport for fællesfonden 2006". Fællesfonden kom ud af året med et positivt resultat på 3,9 mio. kr., mens der i 2005 var et negativt resultat på 4,5 mio. kr.

 

Resultatet for 2006 var budgetteret til 8,3 mio. kr. De tre største afvigelser i forhold til budgettet er på finansielle poster, folkekirkens IT og folkekirkens forsikring.

 

Ved udgangen af 2006 er fællesfondens økonomi blevet adskilt fra stiftsmidlerne. I den forbindelse har fællesfonden afregnet med kapitalejerne. På grund af rentestigningen i løbet af 2006 og det dermed forbundne fald i obligationskurser har fællesfonden måtte refundere forskellen mellem bogført værdi og markedsværdi til fordel for kapitalejerne. Resultatet på de finansielle poster blev derfor udgifter på 18,7 mio. kr., mens der var budgetteret med en indtægt på 28,4 mio. kr., en forskel på 47,1 mio. kr.

 

Når fællesfonden kom ud af 2006 med et positivt resultat til trods for det negative resultat på de finansielle poster, skyldes det først og fremmest, at udgifterne til folkekirkens forsikring blev 30,5 mio. kr. mindre end budgetteret, og at udgifterne til folkekirkens IT blev 10,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

 

Fællesfondens årsregnskab er revideret af Rigsrevisionen og er for andet år forsynet med en revisionspåtegning. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Læs "Årsrapport 2006 for fællesfonden" - PDF

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere