Positivt resultat for fællesfonden i 2006

Fællesfondens regnskab for 2006 er nu offentliggjort i "Årsrapport for fællesfonden 2006". Fællesfonden kom ud af året med et positivt resultat på 3,9 mio. kr., mens der i 2005 var et negativt resultat på 4,5 mio. kr.

 

Resultatet for 2006 var budgetteret til 8,3 mio. kr. De tre største afvigelser i forhold til budgettet er på finansielle poster, folkekirkens IT og folkekirkens forsikring.

 

Ved udgangen af 2006 er fællesfondens økonomi blevet adskilt fra stiftsmidlerne. I den forbindelse har fællesfonden afregnet med kapitalejerne. På grund af rentestigningen i løbet af 2006 og det dermed forbundne fald i obligationskurser har fællesfonden måtte refundere forskellen mellem bogført værdi og markedsværdi til fordel for kapitalejerne. Resultatet på de finansielle poster blev derfor udgifter på 18,7 mio. kr., mens der var budgetteret med en indtægt på 28,4 mio. kr., en forskel på 47,1 mio. kr.

 

Når fællesfonden kom ud af 2006 med et positivt resultat til trods for det negative resultat på de finansielle poster, skyldes det først og fremmest, at udgifterne til folkekirkens forsikring blev 30,5 mio. kr. mindre end budgetteret, og at udgifterne til folkekirkens IT blev 10,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

 

Fællesfondens årsregnskab er revideret af Rigsrevisionen og er for andet år forsynet med en revisionspåtegning. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Læs "Årsrapport 2006 for fællesfonden" - PDF

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere