Radikale forkyndere: Enighed om to delaftaler

Seks partier blev i dag i Kirkeministeriet enige om to delaftaler i en samlet pakke, der skal dæmme op for ekstremistiske religiøse forkyndere i Danmark.

En række tv-udsendelser på TV 2 har afsløret, at foreninger og trossamfund i nogle tilfælde modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds-og menneskerettigheder.

Som et første initiativ er partierne enige om, at det ikke bør kunne ske samtidig med, at foreningerne modtager offentlig, økonomisk støtte.

- Det handler simpelthen om, at vi ikke vil være til grin for egne penge. Trossamfund kan være lige så udemokratiske, de vil. De kan modarbejde demokrati og grundlæggende friheds-og menneskerettigheder lige så meget, som de vil, men de kan ikke samtidig få penge i støtte eller stillet offentlige lokaler til rådighed, siger kirkeminister Bertel Haarder, der er leder af forhandlingerne.

Ændringen af folkeoplysningsloven kombineres med en opstramning af kommunalfuldmagten, så kommunerne ikke længere har mulighed for at give tilskud til eller udlåne/udleje lokaler til de pågældende foreninger.

Som den anden delaftale er partierne enige om, at friskoleloven skal strammes, så det statslige tilsyn med friskolerne skærpes.

- Med dagens aftale bygger vi ovenpå den aftale som et skærpet tilsyn med de frie skoler som Regeringen lavede med Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance tidligere på foråret. Vi sender dermed et tydeligt signal om, at frihed og folkestyre skal præge skolens virke uanset hvilke værdier og opfattelser, skolen i øvrigt bygger på. Men dagens aftale kan vi foretage flere uanmeldte tilsynsbesøg på de skoler der er særlige udfordringer med, og staten skal fremover udpege en ekstern observatør, når skolen er under skærpet tilsyn for manglende overholdelse af frihed og folkestyrekravene. Det giver muligheden for, at det statslige tilsyn kan følge bedre med i skolens ageren og gribe ind, hvis skolen ikke overholder reglerne om fx undervisning i ligestilling mellem kønnene, siger børne-og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

På mødet i dag drøftede partierne også en liste over radikale, religiøse forkyndere, som nægtes indrejse i Danmark.

- Regeringen vil ikke acceptere, at prædikanter kommer til Danmark og bruger religionen som platform til at gå til angreb på vores samfund med antidemokratiske holdninger. Derfor vælger vi nu at lave en ekstremistliste, for vi er nødt til at sætte en effektiv stopper for, at disse personer overhovedet får lov til at sætte ben på dansk jord. Når de spreder hadefulde ytringer, der er en trussel mod de danske værdier og det danske frihedsfundament, så er de på ingen måde velkomne, siger udlændinge-og integrationsminister Inger Støjberg.

Forhandlingerne mellem de seks partier fortsætter den 19. maj. De sigter imod at fremlægge en samlet pakke den 31. maj.

Faktaark om folkeoplysning

Delaftale om friskoler

Faktaark om indrejseliste

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere