Rapport om bloktilskud samt lovforslag til høring

Pressemeddelelse den 10. november 2003

 

Kirkeministeren har i dag sendt en rapport om omlægning af statens tilskud til folkekirken til høring hos folkekirkelige myndigheder og organisationer. Samtidig har kirkeministeren sendt et forslag til ændringer i lov om folkekirkens økonomi til høring. Lovforslaget er til dels et supplement til det forslag, som findes i rapporten fra Udvalget vedrørende bloktilskud.

 

Regeringens økonomiudvalg traf i januar 2003 principbeslutning om, at statens tilskud til folkekirken skal omlægges fra de hidtidige specificerede bevillinger til en række forskellige formål til et samlet bloktilskud. Der blev derfor nedsat et udvalg med departementschef Finn Langager Larsen som formand og i øvrigt bestående af repræsentanter for biskopperne, Danmarks Provsteforening, Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Finansministeriet og Kommunernes Landsforening. Udvalget fik til opgave at opstille en eller flere modeller for bloktilskud til folkekirken.

 

Omlægning til bloktilskud efter en model, som et enigt udvalg anbefaler, vil betyde, at folkekirken friere kan prioritere anvendelsen af de midler, der er til rådighed, herunder give mulighed for ansættelse af flere præster.

 

Udvalget foreslår i øvrigt, at der i lov om folkekirkens økonomi skal indsættes bestemmelser om etablering af et rådgivende udvalg vedrørende fællesfonden.

 

Særskilt har kirkeministeren i et forslag til ændringer i lov om folkekirkens økonomi, foreslået, at udvalgets forslag suppleres med den ændring, at rammerne for landskirkeskatten, der er fællesfondens primære indtægtskilde, skal fastsættes af Folketinget. Kirkeministeren foreslår dette for at styrke det det demokratiske element, idet landskirkeskattens størrelse efter de gældende regler fastsættes af kirkeministeren alene.

 

Udvalgets rapport samt forslaget til ændringer i lov om folkekirkens økonomi kan sammen med kirkeministerens brev til høringsparterne og en oversigt over høringsparterne findes nedenfor.

 


http://km.dk/pressemedd/20031110/167145.rtf

Forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (RTF)
Bloktilskud fra staten til folkekirken - Rapport fra Udvalget vedr. bloktilskud til folkekirken (RTF)
Til høringsparterne (RTF)
Høringsliste vedrørende Bloktilskudsudvalgets Rapport samt supplerende lovforslag (RTF)

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere