Rapport om bloktilskud samt lovforslag til høring

Pressemeddelelse den 10. november 2003

 

Kirkeministeren har i dag sendt en rapport om omlægning af statens tilskud til folkekirken til høring hos folkekirkelige myndigheder og organisationer. Samtidig har kirkeministeren sendt et forslag til ændringer i lov om folkekirkens økonomi til høring. Lovforslaget er til dels et supplement til det forslag, som findes i rapporten fra Udvalget vedrørende bloktilskud.

 

Regeringens økonomiudvalg traf i januar 2003 principbeslutning om, at statens tilskud til folkekirken skal omlægges fra de hidtidige specificerede bevillinger til en række forskellige formål til et samlet bloktilskud. Der blev derfor nedsat et udvalg med departementschef Finn Langager Larsen som formand og i øvrigt bestående af repræsentanter for biskopperne, Danmarks Provsteforening, Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Finansministeriet og Kommunernes Landsforening. Udvalget fik til opgave at opstille en eller flere modeller for bloktilskud til folkekirken.

 

Omlægning til bloktilskud efter en model, som et enigt udvalg anbefaler, vil betyde, at folkekirken friere kan prioritere anvendelsen af de midler, der er til rådighed, herunder give mulighed for ansættelse af flere præster.

 

Udvalget foreslår i øvrigt, at der i lov om folkekirkens økonomi skal indsættes bestemmelser om etablering af et rådgivende udvalg vedrørende fællesfonden.

 

Særskilt har kirkeministeren i et forslag til ændringer i lov om folkekirkens økonomi, foreslået, at udvalgets forslag suppleres med den ændring, at rammerne for landskirkeskatten, der er fællesfondens primære indtægtskilde, skal fastsættes af Folketinget. Kirkeministeren foreslår dette for at styrke det det demokratiske element, idet landskirkeskattens størrelse efter de gældende regler fastsættes af kirkeministeren alene.

 

Udvalgets rapport samt forslaget til ændringer i lov om folkekirkens økonomi kan sammen med kirkeministerens brev til høringsparterne og en oversigt over høringsparterne findes nedenfor.

 


http://km.dk/pressemedd/20031110/167145.rtf

Forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (RTF)
Bloktilskud fra staten til folkekirken - Rapport fra Udvalget vedr. bloktilskud til folkekirken (RTF)
Til høringsparterne (RTF)
Høringsliste vedrørende Bloktilskudsudvalgets Rapport samt supplerende lovforslag (RTF)

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere