Redegørelse for hærværk på kirkegårde

Kirkeminister Bertel Haarder har i et samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 22. marts 2006 redegjort for omfanget af hærværk mod kirkegårde og gravsteder.

Redegørelsen er blevet givet på grundlag af et rundspørge til provsterne og til kommunalt bestyrede kirkegårde.

Antallet af kirkegårde, som har været ramt af hærværk i årene 2001-2005, har været ret konstant. Antallet af gravsteder, der er blevet berørt, har imidlertid været meget svingende, fordi der i 2002, 2003 og 2005 har været nogle meget omfattende tilfælde af hærværk. Antallet af hærværksramte kirkegårde har varieret mellem 26 og 33 ud af de i alt ca. 2.100 kirkegårde. Antallet af berørte gravsteder har varieret mellem 210 og 817.

Kirkeministeren konkluderede i sin redegørelse til Folketingets Kirkeudvalg, at undersøgelsen antyder, at det på et mindre antal kirkegårde kan være relevant at træffe foranstaltninger, der kan medvirke til at forebygge eller opklare hærværk. Det er imidlertid opfattelsen, at kirkegårdenes bestyrelser selv er villige og rustede til i givet fald at træffe de nødvendige foranstaltninger, og at der derfor ikke er behov for initiativer af generel karakter.

 

Læs kirkeministerens redegørelse til Folketingets Kirkeudvalg

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere