Redegørelse for hærværk på kirkegårde

Kirkeminister Bertel Haarder har i et samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 22. marts 2006 redegjort for omfanget af hærværk mod kirkegårde og gravsteder.

Redegørelsen er blevet givet på grundlag af et rundspørge til provsterne og til kommunalt bestyrede kirkegårde.

Antallet af kirkegårde, som har været ramt af hærværk i årene 2001-2005, har været ret konstant. Antallet af gravsteder, der er blevet berørt, har imidlertid været meget svingende, fordi der i 2002, 2003 og 2005 har været nogle meget omfattende tilfælde af hærværk. Antallet af hærværksramte kirkegårde har varieret mellem 26 og 33 ud af de i alt ca. 2.100 kirkegårde. Antallet af berørte gravsteder har varieret mellem 210 og 817.

Kirkeministeren konkluderede i sin redegørelse til Folketingets Kirkeudvalg, at undersøgelsen antyder, at det på et mindre antal kirkegårde kan være relevant at træffe foranstaltninger, der kan medvirke til at forebygge eller opklare hærværk. Det er imidlertid opfattelsen, at kirkegårdenes bestyrelser selv er villige og rustede til i givet fald at træffe de nødvendige foranstaltninger, og at der derfor ikke er behov for initiativer af generel karakter.

 

Læs kirkeministerens redegørelse til Folketingets Kirkeudvalg

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere