Redegørelse for hærværk på kirkegårde

Kirkeminister Bertel Haarder har i et samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 22. marts 2006 redegjort for omfanget af hærværk mod kirkegårde og gravsteder.

Redegørelsen er blevet givet på grundlag af et rundspørge til provsterne og til kommunalt bestyrede kirkegårde.

Antallet af kirkegårde, som har været ramt af hærværk i årene 2001-2005, har været ret konstant. Antallet af gravsteder, der er blevet berørt, har imidlertid været meget svingende, fordi der i 2002, 2003 og 2005 har været nogle meget omfattende tilfælde af hærværk. Antallet af hærværksramte kirkegårde har varieret mellem 26 og 33 ud af de i alt ca. 2.100 kirkegårde. Antallet af berørte gravsteder har varieret mellem 210 og 817.

Kirkeministeren konkluderede i sin redegørelse til Folketingets Kirkeudvalg, at undersøgelsen antyder, at det på et mindre antal kirkegårde kan være relevant at træffe foranstaltninger, der kan medvirke til at forebygge eller opklare hærværk. Det er imidlertid opfattelsen, at kirkegårdenes bestyrelser selv er villige og rustede til i givet fald at træffe de nødvendige foranstaltninger, og at der derfor ikke er behov for initiativer af generel karakter.

 

Læs kirkeministerens redegørelse til Folketingets Kirkeudvalg

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere