Resultat af menighedsrådsvalget 2008

77.370 medlemmer af folkekirken stemte ved menighedsrådsvalget den 11. november 2008 i de 149 sogne og kirkedistrikter, hvor der var opstillet 2 eller flere lister. Det viser en opgørelse, som Kirkeministeriet har foretaget på grundlag af indberetninger fra de lokale valgbestyrelser.

Der var i de 149 sogne og kirkedistrikter i alt 492.226 stemmeberettigede. Det betyder, at der i gennemsnit var en stemmeprocent på 15,7. De højeste stemmeprocenter var 77,3 på Sejerø i Roskilde Stift og 72,6 på Avernakø i Fyens Stift. De laveste stemmeprocenter var 4,0 i Vor Frue Sogn i Århus Stift, 4,4 i Gladsaxe Sogn i Helsingør Stift og 4,8 i Filips Sogn i Københavns Stift.

Antallet af sogne med afstemningsvalg var det hidtil laveste. Stemmeprocenten på 15,7 er desuden den laveste siden 1980, hvor den var på 15,5.

Menighedsrådsvalget er det første egentlige valg i Danmark, hvor det har været muligt forud for valgdagen at stemme via internettet. Der blev i alt afgivet 1.093 e-stemmer. Til sammenligning kan nævnes, at der i alt blev afgivet 1.120 brevstemmer via folkeregistrene.

Flere oplysninger på siden Valg til menighedsråd 2008

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere