Resultat af menighedsrådsvalget 2008

77.370 medlemmer af folkekirken stemte ved menighedsrådsvalget den 11. november 2008 i de 149 sogne og kirkedistrikter, hvor der var opstillet 2 eller flere lister. Det viser en opgørelse, som Kirkeministeriet har foretaget på grundlag af indberetninger fra de lokale valgbestyrelser.

Der var i de 149 sogne og kirkedistrikter i alt 492.226 stemmeberettigede. Det betyder, at der i gennemsnit var en stemmeprocent på 15,7. De højeste stemmeprocenter var 77,3 på Sejerø i Roskilde Stift og 72,6 på Avernakø i Fyens Stift. De laveste stemmeprocenter var 4,0 i Vor Frue Sogn i Århus Stift, 4,4 i Gladsaxe Sogn i Helsingør Stift og 4,8 i Filips Sogn i Københavns Stift.

Antallet af sogne med afstemningsvalg var det hidtil laveste. Stemmeprocenten på 15,7 er desuden den laveste siden 1980, hvor den var på 15,5.

Menighedsrådsvalget er det første egentlige valg i Danmark, hvor det har været muligt forud for valgdagen at stemme via internettet. Der blev i alt afgivet 1.093 e-stemmer. Til sammenligning kan nævnes, at der i alt blev afgivet 1.120 brevstemmer via folkeregistrene.

Flere oplysninger på siden Valg til menighedsråd 2008

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere