Samling af dåbserfaringer får millionstøtte

Skal præsten på hjemmebesøg og opsøge nybagte mødre for at tale dåb? Skal han eller hun hellere bare ringe til forældrene og tilbyde en samtale på kirkekontoret? Eller er det allerbedst at sende forældrene en pjece, som forklarer dem, hvad dåben går ud på?

Flere steder i folkekirken overvejes disse spørgsmål grundigt, og nu får Landsforeningen af Menighedsråd 1,2 millioner kroner fra omprioriteringspuljen for folkekirkens fællesfond til at samle, evaluere og efterfølgende dele viden om de mange forskellige initiativer.

Landsforeningens initiativ fremgår som et af de projekter, kirkeminister Bertel Haarder netop har godkendt får støtte fra fællesfonden.

Baggrunden for Landsforeningens ansøgning er, at dåbstallet er faldet over hele landet: Mens 80,6 procent af alle nyfødte blev døbt i 1990, er tallet faldet til 62,6 procent i 2014. I København endnu lavere, da tallet her var faldet til 40,4 procent i 2014. Kirkeminister Bertel Haarder støtter med glæde dåbsinitiativet:

- Når unge forældre bliver spurgt, hvorfor de fravælger dåb, handler det ikke om modstand eller uvilje overfor folkekirken. De siger som regel, at de ikke vil påvirke barnet, når det kommer til livsanskuelser. Men det kommer de jo som forældre til alligevel. Hvad enten de vil eller ej. Og så er dåb og et medlemskab af folkekirken en fornuftig forening og sammenhæng at komme med i – tæt sammenknyttet med dansk kultur og historie, siger Bertel Haarder.

Foruden Landsforeningens dåbsinitiativ støtter Fællesfonden også Aarhus Stifts projekt ”Kirke i byen”. Baggrunden for dette projekt er, at Aarhus Kommune har som målsætning, at der i 2030 vil bo 50.000 flere mennesker i kommunen end i dag. Men de vil ikke nødvendigvis bo i de områder, hvor boligerne ligger nu: Nye bydele skyder op, forstæderne ændrer sig, og spørgsmålet er, hvordan folkekirken bedst tilpasser sig den situation.

Konkret er det biskop Henrik Wigh-Poulsen, der med en bevilling på en halvtidsstilling over tre år kan frikøbe provst Esben Thusgård til at undersøge, hvordan folkekirken kan tilpasse sig byens nye, demografiske virkelighed.

Et tredje projekt er en bevilling på 300.000 kroner til Kirkeministeriet, som skal sætte ministeriet i stand til på messer at oplyse om de mange professionelle og frivillige arbejdspladser, som folkekirken rummer. Der er i denne forbindelse allerede truffet aftale om, at ministeriet oplyser om de folkekirkelige arbejdspladser på Karrieredagene i uge 10 i 2017.

Se oversigt over de støttede projekter i Fællesfondens budget for 2017 her.

Projekterne findes på side 32.  

Nyhedsarkiv

08/01 2019

Folkekirken er meget andet end gudstjenester i kirkerum. Det kan man f.eks. forvisse sig om ved at se nærmere på de projekter, som budgetfølgegruppen...

Læs mere
21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere