Samling af dåbserfaringer får millionstøtte

Skal præsten på hjemmebesøg og opsøge nybagte mødre for at tale dåb? Skal han eller hun hellere bare ringe til forældrene og tilbyde en samtale på kirkekontoret? Eller er det allerbedst at sende forældrene en pjece, som forklarer dem, hvad dåben går ud på?

Flere steder i folkekirken overvejes disse spørgsmål grundigt, og nu får Landsforeningen af Menighedsråd 1,2 millioner kroner fra omprioriteringspuljen for folkekirkens fællesfond til at samle, evaluere og efterfølgende dele viden om de mange forskellige initiativer.

Landsforeningens initiativ fremgår som et af de projekter, kirkeminister Bertel Haarder netop har godkendt får støtte fra fællesfonden.

Baggrunden for Landsforeningens ansøgning er, at dåbstallet er faldet over hele landet: Mens 80,6 procent af alle nyfødte blev døbt i 1990, er tallet faldet til 62,6 procent i 2014. I København endnu lavere, da tallet her var faldet til 40,4 procent i 2014. Kirkeminister Bertel Haarder støtter med glæde dåbsinitiativet:

- Når unge forældre bliver spurgt, hvorfor de fravælger dåb, handler det ikke om modstand eller uvilje overfor folkekirken. De siger som regel, at de ikke vil påvirke barnet, når det kommer til livsanskuelser. Men det kommer de jo som forældre til alligevel. Hvad enten de vil eller ej. Og så er dåb og et medlemskab af folkekirken en fornuftig forening og sammenhæng at komme med i – tæt sammenknyttet med dansk kultur og historie, siger Bertel Haarder.

Foruden Landsforeningens dåbsinitiativ støtter Fællesfonden også Aarhus Stifts projekt ”Kirke i byen”. Baggrunden for dette projekt er, at Aarhus Kommune har som målsætning, at der i 2030 vil bo 50.000 flere mennesker i kommunen end i dag. Men de vil ikke nødvendigvis bo i de områder, hvor boligerne ligger nu: Nye bydele skyder op, forstæderne ændrer sig, og spørgsmålet er, hvordan folkekirken bedst tilpasser sig den situation.

Konkret er det biskop Henrik Wigh-Poulsen, der med en bevilling på en halvtidsstilling over tre år kan frikøbe provst Esben Thusgård til at undersøge, hvordan folkekirken kan tilpasse sig byens nye, demografiske virkelighed.

Et tredje projekt er en bevilling på 300.000 kroner til Kirkeministeriet, som skal sætte ministeriet i stand til på messer at oplyse om de mange professionelle og frivillige arbejdspladser, som folkekirken rummer. Der er i denne forbindelse allerede truffet aftale om, at ministeriet oplyser om de folkekirkelige arbejdspladser på Karrieredagene i uge 10 i 2017.

Se oversigt over de støttede projekter i Fællesfondens budget for 2017 her.

Projekterne findes på side 32.  

Nyhedsarkiv

09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere
19/12 2017

De ti stifter i Danmark kan glæde sig over en høj brugertilfredshed.

Medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg er i en ny undersøgelse blevet...

Læs mere
11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere