Sognebåndsløsning og menighedsrådsvalg

I forbindelse med menighedsrådsvalget har Kirkeministeriet konstateret, at der blandt i alt ca. 32.000 sognebåndsløsere er ca. 130 sognebåndsløsninger, som er ugyldige.

 

De ugyldige sognebåndsløsninger er blevet opdaget, fordi der op til valget er blevet etableret et elektronisk register over sognebåndsløsere. Hidtil har sognebåndsløsere været registreret i almindelige protokoller hos de enkelte præster.

 

De  ca. 130 medlemmer af folkekirken er registreret som sognebåndsløsere hos overenskomstansatte præster. Der kan imidlertid efter de gældende regler kun løses sognebånd til tjenestemandsansatte præster.

 

Derfor har Kirkeministeriet sendt meddelelse til de ca. 130 medlemmer af folkekirken, hvoraf 17 er anmeldt som kandidater ved valget, at deres sognebåndsløsning er ugyldig, og at de derfor ikke umiddelbart har ret til at stemme eller være kandidat ved valget. De er imidlertid samtidig blevet orienteret om, at de endnu har mulighed for at opnå såvel stemmeret som valgbarhed.

 

De 17, der er anmeldt som kandidater, kan blive godkendt som kandidater, hvis de senest den 14. oktober 2008 har løst sognebånd til en tjenestemandsansat sognepræst i det samme sogn. De, der kun ønsker stemmeret, kan opnå den ved senest den 31. oktober at løse sognebånd til en tjenestemandsansat sognepræst.

 

Valgbestyrelserne i de sogne, hvor der er ugyldigt registrerede sognebåndsløsere, er også blevet orienteret af Kirkeministeriet om, at de pågældende medlemmer af folkekirken umiddelbart hverken kan stå på valglisten eller blive godkendt som kandidater, men at de kan blive optaget på valglisten og/eller blive godkendt som kandidat, hvis de som beskrevet ovenfor løser sognebånd til en tjenestemandsansat sognepræst i sognet.

 

Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech siger:

"Ministeriet har reageret på de ugyldige sognebåndsløsninger for at forebygge, at valget af et menighedsråd måske senere må erklæres ugyldigt på grund af dem.

Jeg vil i øvrigt i løbet af vinteren drøfte med de forskellige folkekirkelige interessenter og politiske partier, om der er tilslutning til at ændre reglerne om sognebåndsløsning, så det også bliver muligt at løse sognebånd til overenskomstansatte sognepræster. Der er for tiden ca. 150 præster, som er ansat på denne måde, og dette tal har været stigende i de seneste år."

 

Se også "Orientering om ugyldige sognebåndsløseraftaler i SBL-protokollen" (pdf)

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere