Støtte til 17 folkekirkelige udviklingsprojekter

17 folkekirkelige udviklingsprojekter får i 2007 økonomisk støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond. Støtten til de 17 projekter er givet efter indstilling fra Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Tilsammen får de 17 projekter knap 1,7 mio. kr. i støtte.

 

De 17 projekter dækker mange forskellige emner. Det er bl.a.: undervisning, salmer og musik i forhold til børn og unge, ledelse, administration, ny brug af kirker, opfølgning på det kirkelige arbejde i fængslerne og samtalegrupper for børn i krise.

 

Den Folkekirkelige Udviklingsfond er etableret for en forsøgsperiode, der omfatter årene 2007, 2008 og 2009. Udviklingsfonden kan i løbet af de tre år i alt yde 4 mio. kr. i støtte.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger i forbindelse med uddelingen af støtte:

"De mange forskellige projekter er et tegn på, at der rundt omkring er stor lyst til at arbejde med udvikling af mange sider af livet i folkekirken. Det er et meget positivt signal om, at man gerne vil være i stand til at møde folkekirkens medlemmer på nye måder. Derfor er jeg meget glad for, at vi har fået etableret Den Folkekirkelige Udviklingsfond, foreløbig for en periode på tre år."

 

Kriterier for støtte

Støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond ydes som nævnt efter indstilling fra Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Budgetfølgegruppen har i behandlingen af ansøgninger om støtte især lagt vægt på syv faktorer, nemlig projekternes

 

• nyskabende værdi

• nytteværdi for folkekirken

• geografiske udstrækning

• inddragelse af frivilligt arbejde

• inddragelse af lokal finansiering

• fremtidige mulighed for at blive selvhjulpne (hvis det er relevant)

• dækning af eventuelle fremtidige driftsudgifter (hvis det er relevant)

 

Bilag: Oversigt over projekter, som får støtte i 2007

 

Yderligere oplysninger om Den Folkekirkelige Udviklingsfond kan ses på www.km.dk/udviklingsfond.html

 

 

 

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere