Støtte til 6 folkekirkelige udviklingsprojekter

6 folkekirkelige udviklingsprojekter får i 2008 økonomisk støtte fra Den Folkekirke-lige Udviklingsfond. Støtten til de 6 projekter er givet efter indstilling fra Budget-følgegruppen vedrørende fællesfonden. Tilsammen får de 6 projekter knap 1 mio. kr. i støtte.

De 6 projekter dækker forskellige emner som brug af rollespil til brug i konfirmati-onsundervisning og ungdomsgudstjenester, brug af mobilteknologi til udvikling af netværk mellem kirken og unge, arbejdsbog om gudstjenester, samt etablering af et Bibliarium.

Den Folkekirkelige Udviklingsfond er etableret for en forsøgsperiode, der omfatter årene 2007, 2008 og 2009. Udviklingsfonden kan i løbet af de tre år i alt yde 4 mio. kr. i støtte.
 
Kriterier for støtte
Støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond ydes som nævnt efter indstilling fra Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Budgetfølgegruppen har i behandlin-gen af ansøgningerne lagt vægt på de kriterier, der blev fremhævet ved etablering og præsentation af Den Folkekirkelige Udviklingsfond. Budgetfølgegruppen har taget højde for seks primære faktorer. Ansøgningernes:

  • nyskabende værdi
  • nytteværdi for folkekirken
  • geografisk udstrækning
  • inddragelse af frivilligt arbejde
  • omsættelighed til andre dele af folkekirken
  • evne til at danne inspiration for nye tiltag


Desuden har Budgetfølgegruppen tilgodeset ansøgninger som faldt ind under én eller flere af de for 2008 fastlagte fokusområder:

  1. Skabelse af nye eller fortsat udvikling af eksisterende nichemenigheder
  2. Udvikling af nye former for kirkemusik
  3. Udvikling af nye gudstjenesteformer
  4. Udvikling af nye samspilsformer mellem kirken og den unge generation

 
Fokusområder for 2009 er endnu ikke fastlagt.

Bilag: Oversigt over projekter, som får støtte i 2008

Yderligere oplysninger om Den Folkekirkelige Udviklingsfond kan ses på www.km.dk/udviklingsfond.html

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere