Stor interesse for konfirmations-forsøg

Over halvdelen af landets kommuner vil gerne gøre konfirmationsforberedelsen til en del af folkeskolens understøttende undervisning. Men det kan faktisk blive endnu flere, for fristen for ansøgninger fra kommuner, som endnu ikke har søgt, er ikke udløbet - det gør den først den 1. december.

Baggrunden for forsøget er, at en del kommuner efter skolereformen havde besvær med at få forberedelsen til konfirmation indpasset i den normale skoledag.

Derfor blev forberedelsen flere steder flyttet til ydertidspunkter, der dels forlængede en i forvejen lang skoledag, dels gjorde det vanskeligt at få den til at harmonere med f.eks. bustiderne i forhold til transport mellem hjem og skole.

På den baggrund har kommunerne haft mulighed for at melde sig til et rammeforsøg, hvor de kan få tilladelse til at gøre konfirmationsforberedelsen til en del af skolens understøttende undervisning.

I første omgang får 12 kommuner umiddelbart tilladelse til at gå i gang med forsøget. 27 kommuner får en forhåndstilkendegivelse – det betyder, at der er behov for en udfoldelse af ansøgningen. Den reviderede ansøgning skal godkendes af ministeriet, før forsøget kan igangsættes.

Der er yderligere en række kommuner, som i første omgang ikke har fået godkendelse til at gå i gang med forsøget, da deres beskrevne indsats ikke svarer til formålet med forsøget. Men de har dog mulighed for at indsende en revideret ansøgning inden den 23. december.

Kirkeminister Bertel Haarder glæder sig over den store tilslutning.

- For mig har det hele tiden været vanskeligt at forstå, at den længere skoledag ikke skulle levne plads til at have forberedelsen inden for den normale undervisningstid. De mange ansøgninger viser, at det heldigvis er et ønske, som deles i de fleste kommuner, siger Bertel Haarder.

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere