Stor interesse for konfirmations-forsøg

Over halvdelen af landets kommuner vil gerne gøre konfirmationsforberedelsen til en del af folkeskolens understøttende undervisning. Men det kan faktisk blive endnu flere, for fristen for ansøgninger fra kommuner, som endnu ikke har søgt, er ikke udløbet - det gør den først den 1. december.

Baggrunden for forsøget er, at en del kommuner efter skolereformen havde besvær med at få forberedelsen til konfirmation indpasset i den normale skoledag.

Derfor blev forberedelsen flere steder flyttet til ydertidspunkter, der dels forlængede en i forvejen lang skoledag, dels gjorde det vanskeligt at få den til at harmonere med f.eks. bustiderne i forhold til transport mellem hjem og skole.

På den baggrund har kommunerne haft mulighed for at melde sig til et rammeforsøg, hvor de kan få tilladelse til at gøre konfirmationsforberedelsen til en del af skolens understøttende undervisning.

I første omgang får 12 kommuner umiddelbart tilladelse til at gå i gang med forsøget. 27 kommuner får en forhåndstilkendegivelse – det betyder, at der er behov for en udfoldelse af ansøgningen. Den reviderede ansøgning skal godkendes af ministeriet, før forsøget kan igangsættes.

Der er yderligere en række kommuner, som i første omgang ikke har fået godkendelse til at gå i gang med forsøget, da deres beskrevne indsats ikke svarer til formålet med forsøget. Men de har dog mulighed for at indsende en revideret ansøgning inden den 23. december.

Kirkeminister Bertel Haarder glæder sig over den store tilslutning.

- For mig har det hele tiden været vanskeligt at forstå, at den længere skoledag ikke skulle levne plads til at have forberedelsen inden for den normale undervisningstid. De mange ansøgninger viser, at det heldigvis er et ønske, som deles i de fleste kommuner, siger Bertel Haarder.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere