Stor interesse for konfirmations-forsøg

Over halvdelen af landets kommuner vil gerne gøre konfirmationsforberedelsen til en del af folkeskolens understøttende undervisning. Men det kan faktisk blive endnu flere, for fristen for ansøgninger fra kommuner, som endnu ikke har søgt, er ikke udløbet - det gør den først den 1. december.

Baggrunden for forsøget er, at en del kommuner efter skolereformen havde besvær med at få forberedelsen til konfirmation indpasset i den normale skoledag.

Derfor blev forberedelsen flere steder flyttet til ydertidspunkter, der dels forlængede en i forvejen lang skoledag, dels gjorde det vanskeligt at få den til at harmonere med f.eks. bustiderne i forhold til transport mellem hjem og skole.

På den baggrund har kommunerne haft mulighed for at melde sig til et rammeforsøg, hvor de kan få tilladelse til at gøre konfirmationsforberedelsen til en del af skolens understøttende undervisning.

I første omgang får 12 kommuner umiddelbart tilladelse til at gå i gang med forsøget. 27 kommuner får en forhåndstilkendegivelse – det betyder, at der er behov for en udfoldelse af ansøgningen. Den reviderede ansøgning skal godkendes af ministeriet, før forsøget kan igangsættes.

Der er yderligere en række kommuner, som i første omgang ikke har fået godkendelse til at gå i gang med forsøget, da deres beskrevne indsats ikke svarer til formålet med forsøget. Men de har dog mulighed for at indsende en revideret ansøgning inden den 23. december.

Kirkeminister Bertel Haarder glæder sig over den store tilslutning.

- For mig har det hele tiden været vanskeligt at forstå, at den længere skoledag ikke skulle levne plads til at have forberedelsen inden for den normale undervisningstid. De mange ansøgninger viser, at det heldigvis er et ønske, som deles i de fleste kommuner, siger Bertel Haarder.

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere