Stor tilfredshed med stifterne i det kirkelige landskab

De ti stifter i Danmark kan glæde sig over en høj brugertilfredshed.

Medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg er i en ny undersøgelse blevet spurgt, hvad de mener om stiftsadministrationernes arbejde. Og hvad enten det gælder det faglige niveau eller at finde frem til de rette fagpersoner, er svaret, at man kan regne med hjælp fra stiftsadministrationerne. Det gælder også inden for komplicerede sager om f.eks. byggerier eller personalejuridiske spørgsmål.

Samlet scorer stiftsadministrationerne 74 på en skala fra 0 til 100, hvilket undersøgelsen betegner som godt i forhold til lignende brugerundersøgelser for andre danske myndigheder.

- Det er meget positivt, at brugerne af stiftsadministrationerne er tilfredse med den service, de får. Det giver et godt udgangspunkt for at udvikle samarbejdet mellem stifterne indbyrdes og med deres samarbejdspartnere, siger kirkeminister Mette Bock i en kommentar.

Brugerundersøgelsen er en del af en konsulentanalyse af stiftsadministrationernes organisering, kompetencer og økonomiske styring, som Kirkeministeriet har iværksat med støtte fra de folkekirkelige repræsentanter i den såkaldte budgetfølgegruppe. Analysen har også haft til opgave at vurdere den centerdannelse, som gennem de seneste fem år gradvist har sat stifterne i stand til at varetage en række administrative opgaver i fællesskab. Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaerne Rambøll Management Consulting og Carve Consulting i fællesskab. Rapporten bygger bl.a. på grundige interviews i stifterne med biskopper, ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere i alle ti stifter og kan læses her (hovedrapport) og her (bilagsrapport).

- De fælles folkekirkelige institutioner bliver alle med jævne mellemrum gennemlyst og analyseret for at sikre, at vi hele tiden varetager opgaverne effektivt, og at vi kan tage højde for ændrede behov og ønsker også i fremtiden. Det handler om rettidig omhu. Selv om folkekirken ikke er et traditionel hierarkisk organisation, så skal vi hele tiden pragmatisk overveje, hvordan de administrative opgaver løses bedst muligt, siger Mette Bock.

Det er ifølge ministeren vigtigt at bide mærke i, at analysen ikke rummer en facitliste for, hvordan stiftsadministrationerne skal arbejde i fremtiden.

- Det er mit klare indtryk, at kravene og ønskerne til stiftsadministrationerne øges i disse år, så vi er – som alle andre – nødt til at arbejde smartere, hvis der skal være plads til at tænke nyt. F.eks. efterspørger flere biskopper bedre støtte til og mulighed for at understøtte det kirkelige liv i stiftet. Det er den slags spørgsmål, vi skal finde de bedste løsninger på sammen med biskopper og stiftskontorchefer i det nye år, siger Mette Bock.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere