Stor tilfredshed med stifterne i det kirkelige landskab

De ti stifter i Danmark kan glæde sig over en høj brugertilfredshed.

Medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg er i en ny undersøgelse blevet spurgt, hvad de mener om stiftsadministrationernes arbejde. Og hvad enten det gælder det faglige niveau eller at finde frem til de rette fagpersoner, er svaret, at man kan regne med hjælp fra stiftsadministrationerne. Det gælder også inden for komplicerede sager om f.eks. byggerier eller personalejuridiske spørgsmål.

Samlet scorer stiftsadministrationerne 74 på en skala fra 0 til 100, hvilket undersøgelsen betegner som godt i forhold til lignende brugerundersøgelser for andre danske myndigheder.

- Det er meget positivt, at brugerne af stiftsadministrationerne er tilfredse med den service, de får. Det giver et godt udgangspunkt for at udvikle samarbejdet mellem stifterne indbyrdes og med deres samarbejdspartnere, siger kirkeminister Mette Bock i en kommentar.

Brugerundersøgelsen er en del af en konsulentanalyse af stiftsadministrationernes organisering, kompetencer og økonomiske styring, som Kirkeministeriet har iværksat med støtte fra de folkekirkelige repræsentanter i den såkaldte budgetfølgegruppe. Analysen har også haft til opgave at vurdere den centerdannelse, som gennem de seneste fem år gradvist har sat stifterne i stand til at varetage en række administrative opgaver i fællesskab. Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaerne Rambøll Management Consulting og Carve Consulting i fællesskab. Rapporten bygger bl.a. på grundige interviews i stifterne med biskopper, ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere i alle ti stifter og kan læses her (hovedrapport) og her (bilagsrapport).

- De fælles folkekirkelige institutioner bliver alle med jævne mellemrum gennemlyst og analyseret for at sikre, at vi hele tiden varetager opgaverne effektivt, og at vi kan tage højde for ændrede behov og ønsker også i fremtiden. Det handler om rettidig omhu. Selv om folkekirken ikke er et traditionel hierarkisk organisation, så skal vi hele tiden pragmatisk overveje, hvordan de administrative opgaver løses bedst muligt, siger Mette Bock.

Det er ifølge ministeren vigtigt at bide mærke i, at analysen ikke rummer en facitliste for, hvordan stiftsadministrationerne skal arbejde i fremtiden.

- Det er mit klare indtryk, at kravene og ønskerne til stiftsadministrationerne øges i disse år, så vi er – som alle andre – nødt til at arbejde smartere, hvis der skal være plads til at tænke nyt. F.eks. efterspørger flere biskopper bedre støtte til og mulighed for at understøtte det kirkelige liv i stiftet. Det er den slags spørgsmål, vi skal finde de bedste løsninger på sammen med biskopper og stiftskontorchefer i det nye år, siger Mette Bock.

Nyhedsarkiv

09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere
11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere