Tastefejl: Folkekirkens overskud faldt med 125 mio. kroner

Kirkeministeriet er af Landsforeningen af Menighedsråd blevet gjort opmærksom på en fejl i sin regnskabs-statistisk på hjemmesiden. Fejlen består i, at tilskud fra staten og fællesfonden til menighedsrådene er talt med som indtægter to gange.

Dermed har det fejlagtigt set ud som om, at overskuddet i Folkekirken i 2014 beløb sig til 452 millioner kroner, hvor det rettelig burde have været 327 millioner kroner.

Tastefejlen er opstået, da man overgik til et nyt økonomisystem i 2011. Derfor vedrører fejlen udelukkende årene 2011-2014, jvnf. nedenstående skema:

 

Mio. kr. (løbende priser)

Fejlens størrelse

Overskud/underskud i lokale kasser

Overskud/underskud i folkekirken i alt

2011

138

-191 (underskud)

-143 (underskud)

2012

122

36

81

2013

125

214

266

2014

125

296

327

 

Der er udelukkende tale om en fejl i regnskabs-statistikken, som ikke har konsekvenser for hverken den lokale økonomi eller statens tilskud.

Kontorchef Klaus Kerrn-Jespersen fra Kirkeministeriet ærgrer sig over fejlen men vil bruge anledningen til at undgå lignende fejl i fremtiden.

- Vi gennemgår nu samtlige tal i regnskabs-statistikken og dobbelttjekker, at man kan regne med dem. Det gode er, at ingen har tabt noget på fejlen, men at vi kan karakterisere den som en beklagelig og ærgerlig tastefejl, siger Klaus Kerrn-Jespersen.

Fejlen ændrer ikke ved, at et overskud i de lokale kasser i 2012-2014 betyder, at der fortsat spares op i de lokale kasser hos menighedsrådene.

 

 

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere