Tastefejl: Folkekirkens overskud faldt med 125 mio. kroner

Kirkeministeriet er af Landsforeningen af Menighedsråd blevet gjort opmærksom på en fejl i sin regnskabs-statistisk på hjemmesiden. Fejlen består i, at tilskud fra staten og fællesfonden til menighedsrådene er talt med som indtægter to gange.

Dermed har det fejlagtigt set ud som om, at overskuddet i Folkekirken i 2014 beløb sig til 452 millioner kroner, hvor det rettelig burde have været 327 millioner kroner.

Tastefejlen er opstået, da man overgik til et nyt økonomisystem i 2011. Derfor vedrører fejlen udelukkende årene 2011-2014, jvnf. nedenstående skema:

 

Mio. kr. (løbende priser)

Fejlens størrelse

Overskud/underskud i lokale kasser

Overskud/underskud i folkekirken i alt

2011

138

-191 (underskud)

-143 (underskud)

2012

122

36

81

2013

125

214

266

2014

125

296

327

 

Der er udelukkende tale om en fejl i regnskabs-statistikken, som ikke har konsekvenser for hverken den lokale økonomi eller statens tilskud.

Kontorchef Klaus Kerrn-Jespersen fra Kirkeministeriet ærgrer sig over fejlen men vil bruge anledningen til at undgå lignende fejl i fremtiden.

- Vi gennemgår nu samtlige tal i regnskabs-statistikken og dobbelttjekker, at man kan regne med dem. Det gode er, at ingen har tabt noget på fejlen, men at vi kan karakterisere den som en beklagelig og ærgerlig tastefejl, siger Klaus Kerrn-Jespersen.

Fejlen ændrer ikke ved, at et overskud i de lokale kasser i 2012-2014 betyder, at der fortsat spares op i de lokale kasser hos menighedsrådene.

 

 

 

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere