Trossamfund risikerer at miste deres anerkendelse

            

Trods flere rykkere fra Kirkeministeriet har 45 anerkendte trossamfund og menigheder endnu ikke ladet sig registrere i Trossamfundsregistret.

Et bredt flertal i Folketinget stod bag Trossamfundsloven fra december 2017. Den indførte blandt andet, at anerkendte trossamfund skal indberette en række oplysninger om vedtægter, trosgrundlag, centrale læresætninger og årsregnskab til et register.  

Kirkeministeriet har siden registrets oprettelse i november 2018 udsendt rykkerbreve i februar, april og juli 2019 til de trossamfund, som endnu manglede at indberette helt eller delvist.

En opgørelse fra den 26. august 2019 viser, at 45 trossamfund stadig har mangler i deres registreringer. Fristen for at reagere på seneste rykker er mandag den 9. september – ellers kan den manglende registrering få betydning for anerkendelsen, siger kirkeminister Joy Mogensen:

- Alle trossamfund I Danmark har fået både gode muligheder og rigeligt tid til at overholde loven. Et bredt flertal i Folketinget er enige om nogle rimelige krav til, hvad man skal leve op til for at få status af anerkendt trossamfund i Danmark. Hvis ikke vi har modtaget de oplysninger inden deadline på mandag, kommer vi til at tage anerkendelsen fra de trossamfund, der ikke lever op til lovgivningen. Det kan ikke være anderledes, siger Joy Mogensen.

 

BAGGRUND                                                                                                                                   

  • Der er i dag 203 anerkendte trossamfund i Danmark. Derudover er der 245 menigheder tilknyttet anerkendte trossamfund. De er alle forpligtede til at indberette en række oplysninger om deres organisation, økonomi og trosgrundlag til Trossamfundsregistret. Det er altså mere end 10 % af alle anerkendte trossamfund der risikerer at miste deres anerkendelse.
  • Trossamfundsloven blev vedtaget i december 2017 med et bredt flertal i folketinget og trådte i kraft den 1. januar 2018.
  • Hvis et trossamfund ikke er anerkendt, bortfalder de retsvirkninger, der følger af anerkendelsen. Det betyder, at trossamfundets religiøse forkyndere ikke kan søge om vielsesbemyndigelse, ligesom dets økonomiske grundlag muligvis forringes, idet skattebegunstigelser mv. er betinget af anerkendelse.
  • Med trossamfundslovens § 22 får kirkeministeren en lovfæstet adgang til at tilbagekalde et trossamfunds anerkendelse, hvis betingelserne for anerkendelse og forpligtelserne fastsat i loven ikke overholdes.
  • En eventuel tilbagekaldelse af anerkendelsen medfører ikke et forbud mod eller indskrænkning af trossamfundets lovlige aktiviteter.
  • Kirkeministeriet har løbende ført tilsyn med, at anerkendte trossamfund og menigheder indberetter de lovpligtige oplysninger til Trossamfundsregistret.

Nyhedsarkiv

20/09 2019

    

Læs mere
12/08 2019

Fra en af Danmarkshistoriens ældste kirkebyggerier over kirke-inventar fra barok og renæssance til restaurering af kobbertag på pragtkirke af...

Læs mere
28/06 2019

Efter knap to et halvt år som kirkeminister forlod Mette Bock torsdag den 27. juni 2019 posten og overlod den til sin efterfølger Joy Mogensen, som...

Læs mere
20/06 2019

En salmedigter og en salmekomponist blev de første modtagere af Mette Madsens legat til støtte for kirkelige, skabende og udøvende kunstnere:

Læs mere
30/04 2019

Landskirkeskat, lokal kirkeskat, fællesfond, finanslov og statstilskud. Det kan være svært at bevare overblikket, når man kigger nærmere på...

Læs mere
29/04 2019

Samarbejde med menighedsråd, brugerinddragelse, åbenhed, ledelse og tydelig ansvarsfordeling er nøgleord i et nyt oplæg til kirkeministeren, som...

Læs mere