Uændret kirkeskat i 2003

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet den 17. oktober 2002

 

I 2003 skal folkekirkens medlemmer i gennemsnit betale 0,86 % i kirkeskat. Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent er dermed uændret i forhold til i år.

 

Kirkeskatteprocenterne fastsættes af kommunerne på grundlag af dels budgetterne for de lokale kirkelige kasser, som menighedsråd og provstiudvalg har ansvaret for, dels det beløb, som folkekirkens medlemmer i hver enkelt kommune skal betale til landskirkeskatten, som fastsættes af kirkeministeren. Kirkeskatteprocenten skal fastsættes med to decimaler. En beregning med tre decimaler viser, at der reelt er tale om et lille fald fra 0,863 % i 2002 til 0,859 % i 2003.

 

Det er beregnet, at folkekirkens medlemmer i 2003 tilsammen kommer til at betale 4.818 millioner kroner i kirkeskat. Heraf udgør landskirkeskatten, som er fastsat af kirkeministeren, 923 millioner kroner, mens 3.895 millioner kroner skal gå til de lokale kirkelige kasser, som menighedsrådene og provstiudvalgene har ansvaret for.

 

"Den uændrede, eller svagt faldende, kirkeskatteprocent viser, at menighedsråd og provstiudvalg har handlet meget ansvarsbevidst i deres arbejde med budgetterne for 2003. Det er jeg både glad og taknemlig for," siger kirkeminister Tove Fergo.

 

"I februar meddelte jeg menighedsrådene, at jeg ville holde landskirkeskatten i ro og kun regulere den med et beløb, som svarede til udviklingen i priser og lønninger. Jeg henstillede samtidig kraftigt til - og udtrykte stor tillid til - at menighedsråd og provstiudvalg kun ville regulere de lokale udgifter med det, der svarer til den generelle udvikling i lønninger og priser, så slutresultatet kunne blive kirkeskatteprocenter, der svarer til eller er lavere end i år."

 

"Resultatet er blevet, at kirkeskatteprocenten er blevet sat ned i 60 kommuner, mens den er steget i 17 kommuner. Det gennemsnit, der er nået, og som altså rummer en svagt faldende tendens, er både fornuftigt og nødvendigt i en tid, hvor der er skattestop for både stat, amter og kommuner," slutter kirkeminister Tove Fergo.

 

De laveste kirkeskatteprocenter i 2003 findes i Birkerød med 0,41 mod 0,42 i år, Gentofte med uændret 0,42 og Frederiksberg med uændret 0,44.

 

De højeste kirkeskatteprocenter findes i Højer og på Samsø med uændret 1,50 og i Sydthy med uændret 1,47.

 

Evt. yderligere oplysninger: kontorchef Carsten Dalsgaard Jørgensen, tlf. 33 92 39 34

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere