Udkast til cirkulære om valg til menighedsråd, samt bekendtgørelser i høring

Kirkeministeriet har den 18. marts 2008 sendt udkast til cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008, samt udkast til tre bekendtgørelser i høring.

 

Bekendtgørelserne er: Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd, Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat, Bekendtgørelse om udarbejdelse og fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

 

I udkast til cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008, samt i udkast til nævnte bekendtgørelser er bl.a. indarbejdet de ændringer, der følger af lov nr. 75 af 13. februar 2008 om ændring af lov om valg til menighedsråd.

 

Cirkulæret samt bekendtgørelserne sendes i høring frem til den 8. april 2008.

 

Se: 

Cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008.

 

Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd.

 

Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat.

 

Bekendtgørelse om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

 

Høringsbrev.

 

Høringsliste.

 

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere