Udkast til cirkulære om valg til menighedsråd, samt bekendtgørelser i høring

Kirkeministeriet har den 18. marts 2008 sendt udkast til cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008, samt udkast til tre bekendtgørelser i høring.

 

Bekendtgørelserne er: Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd, Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat, Bekendtgørelse om udarbejdelse og fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

 

I udkast til cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008, samt i udkast til nævnte bekendtgørelser er bl.a. indarbejdet de ændringer, der følger af lov nr. 75 af 13. februar 2008 om ændring af lov om valg til menighedsråd.

 

Cirkulæret samt bekendtgørelserne sendes i høring frem til den 8. april 2008.

 

Se: 

Cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008.

 

Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd.

 

Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat.

 

Bekendtgørelse om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

 

Høringsbrev.

 

Høringsliste.

 

 

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere