Udkast til cirkulære om valg til menighedsråd, samt bekendtgørelser i høring

Kirkeministeriet har den 18. marts 2008 sendt udkast til cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008, samt udkast til tre bekendtgørelser i høring.

 

Bekendtgørelserne er: Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd, Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat, Bekendtgørelse om udarbejdelse og fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

 

I udkast til cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008, samt i udkast til nævnte bekendtgørelser er bl.a. indarbejdet de ændringer, der følger af lov nr. 75 af 13. februar 2008 om ændring af lov om valg til menighedsråd.

 

Cirkulæret samt bekendtgørelserne sendes i høring frem til den 8. april 2008.

 

Se: 

Cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008.

 

Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd.

 

Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat.

 

Bekendtgørelse om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

 

Høringsbrev.

 

Høringsliste.

 

 

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere