Udvalg åbner for, at andre end teologer kan blive præster

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en forventet varighed på 2-3 år skal skræddersys til den enkelte ansøger.

Sådan lyder en af anbefalingerne i den betænkning, Præstemangeludvalget nu udsender efter at have analyseret spørgsmålet om mulig præstemangel. Præstemangeludvalget har også fremlagt et lovforslag, som skal vedtages af Folketinget for at åbne for den nye mulighed. Ordningen skal ifølge udvalget i første omgang gælde for en 10-årig periode.

Kirkeminister Mette Bock er meget glad for, at spørgsmålet om evt. fremtidig præstemangel nu er grundigt gennemlyst.

- Det grundige udvalgsarbejde har haft bred deltagelse af repræsentanter fra hele folkekirken, og der har været en tæt dialog med universiteterne undervejs. Nu ser jeg meget frem til den videre debat om spørgsmålet. Vi har nu et godt grundlag for at kunne justere i tide, hvor det måske er nødvendigt, siger Mette Bock.

Det er blandt andet udsigten til pensionering af nogle af de store efterkrigsårgange i de kommende år, som er baggrunden for nedsættelsen af Præstemangelsudvalget i 2016.

Risikoen for mangel på kandidater til ledige præstestillinger hænger også sammen med et lavere antal studiepladser på teologistudiet ved universiteterne og færre nyuddannede kandidater, ligesom det spiller ind, at både nyuddannede teologer og erfarne præster i større grad end tidligere følger mønsteret på det øvrige arbejdsmarked og søger forskellige stillinger i og uden for folkekirken i deres arbejdsliv.

Foruden den nye adgang til at blive præst for andre akademikere end teologer har udvalget også drøftet nogle af de arbejdsvilkår og forhold, som påvirker rekrutteringen og fastholdelsen af præster i folkekirken. Udvalget har desuden set på betydningen af folkekirkens embedsstruktur, hvor den traditionelle sognestruktur over en årrække er blevet suppleret af nye typer af præster, der møder mennesker på andre måder end i det lokale sogn f.eks. som sygehuspræster, gadepræster, studiepræster mv.

Se betænkningen her. 

Nyhedsarkiv

30/04 2019

Landskirkeskat, lokal kirkeskat, fællesfond, finanslov og statstilskud. Det kan være svært at bevare overblikket, når man kigger nærmere på...

Læs mere
29/04 2019

Samarbejde med menighedsråd, brugerinddragelse, åbenhed, ledelse og tydelig ansvarsfordeling er nøgleord i et nyt oplæg til kirkeministeren, som...

Læs mere
12/04 2019

Staten giver årligt et tilskud på knap 25 mio. kr. til dansk kirkeliv i udlandet via Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Og siden 2010 er...

Læs mere
26/03 2019
01/03 2019

    

Læs mere
19/02 2019

Flere blev døbt i folkekirken i 2018 sammenlignet med året før. I alt blev 41.601 nemlig døbt i 2018 mod 41.015 i 2017.

Det fremgår af den nye...

Læs mere