Udvalg om bloktilskud til folkekirken

Som opfølgning på regeringsgrundlaget "Mulighedernes samfund" er det besluttet at nedsætte et udvalg om bloktilskud.

 

Udvalgets kommissorium og sammensætning fremgår af det vedhæftede dokument.

 

Formand for udvalget bliver departementschef Henrik Nepper-Christensen, Kirkeministeriet. Udvalgets øvrige medlemmer er endnu ikke udpeget.

 

 

Se Kommissorium for Udvalg om bloktilskud (pdf)

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere