Udvalg om bloktilskud til folkekirken

Som opfølgning på regeringsgrundlaget "Mulighedernes samfund" er det besluttet at nedsætte et udvalg om bloktilskud.

 

Udvalgets kommissorium og sammensætning fremgår af det vedhæftede dokument.

 

Formand for udvalget bliver departementschef Henrik Nepper-Christensen, Kirkeministeriet. Udvalgets øvrige medlemmer er endnu ikke udpeget.

 

 

Se Kommissorium for Udvalg om bloktilskud (pdf)

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere