Udvalg om den lokale kirkelige økonomi

Regeringen har nu nedsat et udvalg, der skal give den lokale del af folkekirkens økonomi et serviceeftersyn. Udvalgets arbejde skal føre til, at menighedsrådene får nogle redskaber til at kunne prioritere de udgifter, der har størst betydning for det lokale kirkelige liv.

 

Formand for udvalget er Johannes Jacobsen, tidligere adm. direktør i Terma Elektronik A/S og bestyrelsesmedlem i Danske Sømands- og Udlandskirker. Udvalget vil i øvrigt komme til at bestå af:

Generalsekretær, pastor Kaj Bollmann, Kirkefondet,

Valgmenighedspræst Kurt Viggo Andersen, formand for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder,

Personaledirektør i ECCO Sko A/S Kirsten Moesgaard, formand for Løgumkloster menighedsråd,

2 repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd,

2 repræsentanter for Danmarks Provsteforening samt

1 repræsentant for Kirkeministeriet.

"De lokale kirkelige udgifter er i de seneste 10 år steget mere end den almindelige udvikling i priser og lønninger. Men samtidig hører man ofte, at man rundt omkring i sognene har behov for at kunne bruge flere penge på kirkens kerneopgave, det vil sige de mange forskellige aktiviteter, som er knyttet til forkyndelsen," siger kirkeminister Bertel Haarder.

 

"Derfor vil det være meget gavnligt at få analyseret den lokale del af folkekirkens økonomi. Udvalget skal se på årsagerne til, at udgifterne er vokset i de senere år. Udvalget skal også se på, hvordan man lokalt arbejder med at prioritere og styre udgifterne, og på mulighederne for at opnå besparelser gennem indkøbspolitik og samdrift i større eller mindre omfang."

 

"Det er imidlertid meget væsentligt, at udvalget tænker fremad. Folkekirken kan ikke regne med at få flere økonomiske ressourcer, for selv om kirkeskatten ikke er omfattet af skattestoppet, så vil det være meget uheldigt, hvis kirkeskatten stiger. Derfor skal udvalget komme med forslag til, hvordan folkekirken kan anvende de ressourcer, der er til rådighed, så de kommer til at gøre mest gavn i forhold til kirkens opgaver. Dermed kan folkekirken forhåbentlig blive bedre til at møde de udfordringer, som den står over for, og som bl.a. kommer til udtryk i den faldende dåbsprocent og i det svækkede kendskab til, hvad kristendom er," slutter kirkeminister Bertel Haarder.

 

Udvalget skal afslutte sit arbejde inden udgangen af juni 2007.

 

Læs mere om udvalget om den lokale økonomi i folkekirken

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere