Udvalg om den lokale kirkelige økonomi

Regeringen har nu nedsat et udvalg, der skal give den lokale del af folkekirkens økonomi et serviceeftersyn. Udvalgets arbejde skal føre til, at menighedsrådene får nogle redskaber til at kunne prioritere de udgifter, der har størst betydning for det lokale kirkelige liv.

 

Formand for udvalget er Johannes Jacobsen, tidligere adm. direktør i Terma Elektronik A/S og bestyrelsesmedlem i Danske Sømands- og Udlandskirker. Udvalget vil i øvrigt komme til at bestå af:

Generalsekretær, pastor Kaj Bollmann, Kirkefondet,

Valgmenighedspræst Kurt Viggo Andersen, formand for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder,

Personaledirektør i ECCO Sko A/S Kirsten Moesgaard, formand for Løgumkloster menighedsråd,

2 repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd,

2 repræsentanter for Danmarks Provsteforening samt

1 repræsentant for Kirkeministeriet.

"De lokale kirkelige udgifter er i de seneste 10 år steget mere end den almindelige udvikling i priser og lønninger. Men samtidig hører man ofte, at man rundt omkring i sognene har behov for at kunne bruge flere penge på kirkens kerneopgave, det vil sige de mange forskellige aktiviteter, som er knyttet til forkyndelsen," siger kirkeminister Bertel Haarder.

 

"Derfor vil det være meget gavnligt at få analyseret den lokale del af folkekirkens økonomi. Udvalget skal se på årsagerne til, at udgifterne er vokset i de senere år. Udvalget skal også se på, hvordan man lokalt arbejder med at prioritere og styre udgifterne, og på mulighederne for at opnå besparelser gennem indkøbspolitik og samdrift i større eller mindre omfang."

 

"Det er imidlertid meget væsentligt, at udvalget tænker fremad. Folkekirken kan ikke regne med at få flere økonomiske ressourcer, for selv om kirkeskatten ikke er omfattet af skattestoppet, så vil det være meget uheldigt, hvis kirkeskatten stiger. Derfor skal udvalget komme med forslag til, hvordan folkekirken kan anvende de ressourcer, der er til rådighed, så de kommer til at gøre mest gavn i forhold til kirkens opgaver. Dermed kan folkekirken forhåbentlig blive bedre til at møde de udfordringer, som den står over for, og som bl.a. kommer til udtryk i den faldende dåbsprocent og i det svækkede kendskab til, hvad kristendom er," slutter kirkeminister Bertel Haarder.

 

Udvalget skal afslutte sit arbejde inden udgangen af juni 2007.

 

Læs mere om udvalget om den lokale økonomi i folkekirken

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere