Udviklingsfond i folkekirken fra 2007

Der er behov for at kunne støtte udviklingsinitiativer og forsøg i folkekirken. Derfor bliver der oprettet en folkekirkelig udviklingsfond med virkning fra 1. januar 2007.

Udviklingsfonden bliver en del af fællesfondens budget. Der vil blive afsat i alt 4 mio. kr. til udviklingsfonden i perioden 2007-2009.

Den folkekirkelige udviklingsfond bliver etableret med tilslutning fra Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfondens drift, som består af repræsentanter for stiftsøvrighederne, Danmarks Provsteforening og Landsforeningen af Menighedsråd. Det bliver også Budgetfølgegruppen, som skal behandle ansøgninger om støtte fra udviklingsfonden.

"Jeg er meget glad for, at der nu kommer en klar og veldefineret mulighed for at give økonomisk støtte til nye initiativer i folkekirken", siger kirkeminister Bertel Haarder. "Jeg har f.eks. haft svært ved at finde mulighed for at støtte Folkekirkens Ungdomskor, fordi folkekirken ikke i dag har en udviklingsfond. Jeg er sikker på, at der også er andre ideer og initiativer rundt om i folkekirken, som fortjener at blive støttet økonomisk, så de kan blive udviklet til fælles gavn for hele folkekirken."

De i alt 4 mio. kr. i udviklingspuljen bliver finansieret ved, at Kirkeministeriet opsiger en aftale med ophavsretsorganisationen KODA, så den udløber ved udgangen af 2006. Fællesfonden betaler efter denne aftale ca. 1,3 mio. kr. årligt for brug af beskyttede musikalske værker ved gudstjenester, selv om der ifølge loven om ophavsret ikke er pligt til at betale for brugen af sådanne værker ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

 

Kriterier for støtte

Støtte fra den folkekirkelige udviklingsfond vil blive givet som startkapital til udvikling af nye initiativer eller til, at lokalt udviklede initiativer kan blive bredt ud i folkekirken. De projekter, som får støtte, bør på længere sigt være økonomisk selvbærende, eller de skal kunne finansieres af lokale kirkelige midler.

For at der kan ydes støtte til et projekt, skal følgende kriterier være opfyldt:

  • der kan udelukkende ydes tilskud til engangsudgifter, såsom igangsætning eller arrangementer, og ikke til driftsudgifter
  • der skal indgå frivilligt arbejde eller privat medfinansiering
  • der skal indgå inspiration af og udveksling med andre
  • projektet skal være af almen interesse for folkekirken.

Kirkeministeriet vil i løbet af 2006 offentliggøre nærmere retningslinier for ansøgninger om støtte fra den folkekirkelige udviklingsfond. Det vil i efteråret 2006 blive muligt at søge støtte fra udviklingsfonden i 2007.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere