Udviklingsfond i folkekirken fra 2007

Der er behov for at kunne støtte udviklingsinitiativer og forsøg i folkekirken. Derfor bliver der oprettet en folkekirkelig udviklingsfond med virkning fra 1. januar 2007.

Udviklingsfonden bliver en del af fællesfondens budget. Der vil blive afsat i alt 4 mio. kr. til udviklingsfonden i perioden 2007-2009.

Den folkekirkelige udviklingsfond bliver etableret med tilslutning fra Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfondens drift, som består af repræsentanter for stiftsøvrighederne, Danmarks Provsteforening og Landsforeningen af Menighedsråd. Det bliver også Budgetfølgegruppen, som skal behandle ansøgninger om støtte fra udviklingsfonden.

"Jeg er meget glad for, at der nu kommer en klar og veldefineret mulighed for at give økonomisk støtte til nye initiativer i folkekirken", siger kirkeminister Bertel Haarder. "Jeg har f.eks. haft svært ved at finde mulighed for at støtte Folkekirkens Ungdomskor, fordi folkekirken ikke i dag har en udviklingsfond. Jeg er sikker på, at der også er andre ideer og initiativer rundt om i folkekirken, som fortjener at blive støttet økonomisk, så de kan blive udviklet til fælles gavn for hele folkekirken."

De i alt 4 mio. kr. i udviklingspuljen bliver finansieret ved, at Kirkeministeriet opsiger en aftale med ophavsretsorganisationen KODA, så den udløber ved udgangen af 2006. Fællesfonden betaler efter denne aftale ca. 1,3 mio. kr. årligt for brug af beskyttede musikalske værker ved gudstjenester, selv om der ifølge loven om ophavsret ikke er pligt til at betale for brugen af sådanne værker ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

 

Kriterier for støtte

Støtte fra den folkekirkelige udviklingsfond vil blive givet som startkapital til udvikling af nye initiativer eller til, at lokalt udviklede initiativer kan blive bredt ud i folkekirken. De projekter, som får støtte, bør på længere sigt være økonomisk selvbærende, eller de skal kunne finansieres af lokale kirkelige midler.

For at der kan ydes støtte til et projekt, skal følgende kriterier være opfyldt:

  • der kan udelukkende ydes tilskud til engangsudgifter, såsom igangsætning eller arrangementer, og ikke til driftsudgifter
  • der skal indgå frivilligt arbejde eller privat medfinansiering
  • der skal indgå inspiration af og udveksling med andre
  • projektet skal være af almen interesse for folkekirken.

Kirkeministeriet vil i løbet af 2006 offentliggøre nærmere retningslinier for ansøgninger om støtte fra den folkekirkelige udviklingsfond. Det vil i efteråret 2006 blive muligt at søge støtte fra udviklingsfonden i 2007.

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere