Udviklingsfond i folkekirken fra 2007

Der er behov for at kunne støtte udviklingsinitiativer og forsøg i folkekirken. Derfor bliver der oprettet en folkekirkelig udviklingsfond med virkning fra 1. januar 2007.

Udviklingsfonden bliver en del af fællesfondens budget. Der vil blive afsat i alt 4 mio. kr. til udviklingsfonden i perioden 2007-2009.

Den folkekirkelige udviklingsfond bliver etableret med tilslutning fra Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfondens drift, som består af repræsentanter for stiftsøvrighederne, Danmarks Provsteforening og Landsforeningen af Menighedsråd. Det bliver også Budgetfølgegruppen, som skal behandle ansøgninger om støtte fra udviklingsfonden.

"Jeg er meget glad for, at der nu kommer en klar og veldefineret mulighed for at give økonomisk støtte til nye initiativer i folkekirken", siger kirkeminister Bertel Haarder. "Jeg har f.eks. haft svært ved at finde mulighed for at støtte Folkekirkens Ungdomskor, fordi folkekirken ikke i dag har en udviklingsfond. Jeg er sikker på, at der også er andre ideer og initiativer rundt om i folkekirken, som fortjener at blive støttet økonomisk, så de kan blive udviklet til fælles gavn for hele folkekirken."

De i alt 4 mio. kr. i udviklingspuljen bliver finansieret ved, at Kirkeministeriet opsiger en aftale med ophavsretsorganisationen KODA, så den udløber ved udgangen af 2006. Fællesfonden betaler efter denne aftale ca. 1,3 mio. kr. årligt for brug af beskyttede musikalske værker ved gudstjenester, selv om der ifølge loven om ophavsret ikke er pligt til at betale for brugen af sådanne værker ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

 

Kriterier for støtte

Støtte fra den folkekirkelige udviklingsfond vil blive givet som startkapital til udvikling af nye initiativer eller til, at lokalt udviklede initiativer kan blive bredt ud i folkekirken. De projekter, som får støtte, bør på længere sigt være økonomisk selvbærende, eller de skal kunne finansieres af lokale kirkelige midler.

For at der kan ydes støtte til et projekt, skal følgende kriterier være opfyldt:

  • der kan udelukkende ydes tilskud til engangsudgifter, såsom igangsætning eller arrangementer, og ikke til driftsudgifter
  • der skal indgå frivilligt arbejde eller privat medfinansiering
  • der skal indgå inspiration af og udveksling med andre
  • projektet skal være af almen interesse for folkekirken.

Kirkeministeriet vil i løbet af 2006 offentliggøre nærmere retningslinier for ansøgninger om støtte fra den folkekirkelige udviklingsfond. Det vil i efteråret 2006 blive muligt at søge støtte fra udviklingsfonden i 2007.

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere