Vedersø Gl. Præstegård overdraget til fond

Kirkeministeriet har nu underskrevet et skøde, som indebærer, at staten overdrager Vedersø Gl. Præstegård til "Fonden Vedersø Præstegård".

 

Fonden Vedersø Præstegård er stiftet af Ringkøbing Amtskommune, Ringkøbing Kommune og andre lokale kræfter. Fonden har til formål at sikre, at præstegården kan blive opretholdt som et minde over præsten og digteren Kaj Munk, der blev likvideret under den tyske besættelse af Danmark.

 

Staten overtog præstegårdens hovedbygning i 1951 med henblik på, at det offentlige skulle opretholde den som et minde over Kaj Munks liv og virke. Samtidig blev det besluttet, at Kaj Munks enke, Lise Munk, og deres børn skulle kunne blive boende i præstegården.

 

Efter Lise Munks død i 1998 har der været arbejdet med forskellige muligheder for at opretholde Vedersø Gl. Præstegård som et minde over Kaj Munk. Det er nu sikret med etableringen af Fonden Vedersø Præstegård.

 

Staten overdrager vederlagsfrit præstegården til fonden. Folketingets Finansudvalg gav i foråret 2004 tilslutning til, at staten desuden yder et tilskud på 1,5 mio. kr. til istandsættelse af præstegårdens hovecbygning. Fonden skal selv skaffe midler til drift af præstegården. Ringkøbing Amtskommune og Ringkøbing Kommune har indskudt midler i fonden til dette formål.

 

"Jeg er lettet over, at der nu langt om længe er kommet en endelig afklaring på spørgsmålet om Vedersø Gl. Præstegårds fremtid som minde over Kaj Munk", siger kirkeminister Bertel Haarder. "Det glæder mig, at der har været markant lokal opbakning til det, sådan som det bl.a. er kommet til udtryk ved, at også amtsråd og byråd tager medansvar for Fonden Vedersø Præstegård."

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere