Vedersø Gl. Præstegård overdraget til fond

Kirkeministeriet har nu underskrevet et skøde, som indebærer, at staten overdrager Vedersø Gl. Præstegård til "Fonden Vedersø Præstegård".

 

Fonden Vedersø Præstegård er stiftet af Ringkøbing Amtskommune, Ringkøbing Kommune og andre lokale kræfter. Fonden har til formål at sikre, at præstegården kan blive opretholdt som et minde over præsten og digteren Kaj Munk, der blev likvideret under den tyske besættelse af Danmark.

 

Staten overtog præstegårdens hovedbygning i 1951 med henblik på, at det offentlige skulle opretholde den som et minde over Kaj Munks liv og virke. Samtidig blev det besluttet, at Kaj Munks enke, Lise Munk, og deres børn skulle kunne blive boende i præstegården.

 

Efter Lise Munks død i 1998 har der været arbejdet med forskellige muligheder for at opretholde Vedersø Gl. Præstegård som et minde over Kaj Munk. Det er nu sikret med etableringen af Fonden Vedersø Præstegård.

 

Staten overdrager vederlagsfrit præstegården til fonden. Folketingets Finansudvalg gav i foråret 2004 tilslutning til, at staten desuden yder et tilskud på 1,5 mio. kr. til istandsættelse af præstegårdens hovecbygning. Fonden skal selv skaffe midler til drift af præstegården. Ringkøbing Amtskommune og Ringkøbing Kommune har indskudt midler i fonden til dette formål.

 

"Jeg er lettet over, at der nu langt om længe er kommet en endelig afklaring på spørgsmålet om Vedersø Gl. Præstegårds fremtid som minde over Kaj Munk", siger kirkeminister Bertel Haarder. "Det glæder mig, at der har været markant lokal opbakning til det, sådan som det bl.a. er kommet til udtryk ved, at også amtsråd og byråd tager medansvar for Fonden Vedersø Præstegård."

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere