Vedersø Gl. Præstegård overdraget til fond

Kirkeministeriet har nu underskrevet et skøde, som indebærer, at staten overdrager Vedersø Gl. Præstegård til "Fonden Vedersø Præstegård".

 

Fonden Vedersø Præstegård er stiftet af Ringkøbing Amtskommune, Ringkøbing Kommune og andre lokale kræfter. Fonden har til formål at sikre, at præstegården kan blive opretholdt som et minde over præsten og digteren Kaj Munk, der blev likvideret under den tyske besættelse af Danmark.

 

Staten overtog præstegårdens hovedbygning i 1951 med henblik på, at det offentlige skulle opretholde den som et minde over Kaj Munks liv og virke. Samtidig blev det besluttet, at Kaj Munks enke, Lise Munk, og deres børn skulle kunne blive boende i præstegården.

 

Efter Lise Munks død i 1998 har der været arbejdet med forskellige muligheder for at opretholde Vedersø Gl. Præstegård som et minde over Kaj Munk. Det er nu sikret med etableringen af Fonden Vedersø Præstegård.

 

Staten overdrager vederlagsfrit præstegården til fonden. Folketingets Finansudvalg gav i foråret 2004 tilslutning til, at staten desuden yder et tilskud på 1,5 mio. kr. til istandsættelse af præstegårdens hovecbygning. Fonden skal selv skaffe midler til drift af præstegården. Ringkøbing Amtskommune og Ringkøbing Kommune har indskudt midler i fonden til dette formål.

 

"Jeg er lettet over, at der nu langt om længe er kommet en endelig afklaring på spørgsmålet om Vedersø Gl. Præstegårds fremtid som minde over Kaj Munk", siger kirkeminister Bertel Haarder. "Det glæder mig, at der har været markant lokal opbakning til det, sådan som det bl.a. er kommet til udtryk ved, at også amtsråd og byråd tager medansvar for Fonden Vedersø Præstegård."

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere