Vedersø Gl. Præstegård overdraget til fond

Kirkeministeriet har nu underskrevet et skøde, som indebærer, at staten overdrager Vedersø Gl. Præstegård til "Fonden Vedersø Præstegård".

 

Fonden Vedersø Præstegård er stiftet af Ringkøbing Amtskommune, Ringkøbing Kommune og andre lokale kræfter. Fonden har til formål at sikre, at præstegården kan blive opretholdt som et minde over præsten og digteren Kaj Munk, der blev likvideret under den tyske besættelse af Danmark.

 

Staten overtog præstegårdens hovedbygning i 1951 med henblik på, at det offentlige skulle opretholde den som et minde over Kaj Munks liv og virke. Samtidig blev det besluttet, at Kaj Munks enke, Lise Munk, og deres børn skulle kunne blive boende i præstegården.

 

Efter Lise Munks død i 1998 har der været arbejdet med forskellige muligheder for at opretholde Vedersø Gl. Præstegård som et minde over Kaj Munk. Det er nu sikret med etableringen af Fonden Vedersø Præstegård.

 

Staten overdrager vederlagsfrit præstegården til fonden. Folketingets Finansudvalg gav i foråret 2004 tilslutning til, at staten desuden yder et tilskud på 1,5 mio. kr. til istandsættelse af præstegårdens hovecbygning. Fonden skal selv skaffe midler til drift af præstegården. Ringkøbing Amtskommune og Ringkøbing Kommune har indskudt midler i fonden til dette formål.

 

"Jeg er lettet over, at der nu langt om længe er kommet en endelig afklaring på spørgsmålet om Vedersø Gl. Præstegårds fremtid som minde over Kaj Munk", siger kirkeminister Bertel Haarder. "Det glæder mig, at der har været markant lokal opbakning til det, sådan som det bl.a. er kommet til udtryk ved, at også amtsråd og byråd tager medansvar for Fonden Vedersø Præstegård."

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere