Vil holde møde med biskopper om salmebog

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet den 4. januar 2002.

 

Kirkeminister Tove Fergo mødtes traditionen tro med biskopperne i Københavns bispegård torsdag aften, hvor biskopperne var samlet til nytårsmøde. Kirkeministeren og biskopperne traf på dette møde aftale om, at der vil blive holdt et samråd mellem ministeren og biskopperne, når Salmebogskommissionens endelige forslag til en ny salmebog foreligger.

 

"Biskopperne er nogle af en kirkeministers væsentligste rådgivere. Derfor glæder jeg mig til at mødes med biskopperne om dette spørgsmål, når vi kender resultatet af Salmebogskommissionens arbejde med at revidere sit forslag på baggrund af de mange reaktioner, der er kommet, siden Salmebogskommissionens forslag blev offentliggjort den 1. marts 2000," siger kirkeminister Tove Fergo.

 

"I en sag, der er så væsentlig for det danske kirkefolk som en ny salmebog, er der brug for, at kirkeministeren får rådgivning både fra de gejstlige med biskopperne i spidsen og fra de folkevalgte menighedsrådsmedlemmer," siger Tove Fergo.

 

Kirketællinger

Kirkeministeren og biskopperne drøftede torsdag aften også de kirketællinger - optælling af deltagere i gudstjenester og kirkelige handlinger - som nogle biskopper har pålagt sognene i deres stifter at foretage.

 

"Jeg har forstået, at et af de primære formål med kirketællingerne er at give biskopperne et godt grundlag for at leve op til deres opgave med at sikre den bedst mulige fordeling og brug af de ressourcer, der er til rådighed inden for de enkelte stifter," siger kirkeminister Tove Fergo.

 

"Det er et godt formål, som svarer godt til regeringens holdning om, at de ressourcer, der er til rådighed, på alle områder i samfundet skal bruges bedst muligt. Jeg vil derfor ikke på nuværende tidspunkt gøre noget for at forhindre kirketællinger. Men i stedet se, om kirketællingerne får den ønskede virkning på fordelingen og brugen af folkekirkens ressourcer," slutter kirkeministeren.

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere