Vil holde møde med biskopper om salmebog

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet den 4. januar 2002.

 

Kirkeminister Tove Fergo mødtes traditionen tro med biskopperne i Københavns bispegård torsdag aften, hvor biskopperne var samlet til nytårsmøde. Kirkeministeren og biskopperne traf på dette møde aftale om, at der vil blive holdt et samråd mellem ministeren og biskopperne, når Salmebogskommissionens endelige forslag til en ny salmebog foreligger.

 

"Biskopperne er nogle af en kirkeministers væsentligste rådgivere. Derfor glæder jeg mig til at mødes med biskopperne om dette spørgsmål, når vi kender resultatet af Salmebogskommissionens arbejde med at revidere sit forslag på baggrund af de mange reaktioner, der er kommet, siden Salmebogskommissionens forslag blev offentliggjort den 1. marts 2000," siger kirkeminister Tove Fergo.

 

"I en sag, der er så væsentlig for det danske kirkefolk som en ny salmebog, er der brug for, at kirkeministeren får rådgivning både fra de gejstlige med biskopperne i spidsen og fra de folkevalgte menighedsrådsmedlemmer," siger Tove Fergo.

 

Kirketællinger

Kirkeministeren og biskopperne drøftede torsdag aften også de kirketællinger - optælling af deltagere i gudstjenester og kirkelige handlinger - som nogle biskopper har pålagt sognene i deres stifter at foretage.

 

"Jeg har forstået, at et af de primære formål med kirketællingerne er at give biskopperne et godt grundlag for at leve op til deres opgave med at sikre den bedst mulige fordeling og brug af de ressourcer, der er til rådighed inden for de enkelte stifter," siger kirkeminister Tove Fergo.

 

"Det er et godt formål, som svarer godt til regeringens holdning om, at de ressourcer, der er til rådighed, på alle områder i samfundet skal bruges bedst muligt. Jeg vil derfor ikke på nuværende tidspunkt gøre noget for at forhindre kirketællinger. Men i stedet se, om kirketællingerne får den ønskede virkning på fordelingen og brugen af folkekirkens ressourcer," slutter kirkeministeren.

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere