Vielsesbemyndigelse

Et anerkendt eller godkendt trossamfund kan ansøge om at få lov til at vie folk.

Religiøse forkyndere fra anerkendte og godkendte trossamfund kan få lov til at vie par (vielsesbemyndigelse).

Hvis et trossamfund har få medlemmer og få vielser om året, skal I ansøge om tilladelse for hver vielse. Hvis I har mange vielser, kan I ansøge om en stående vielsesbemyndigelse. Det betyder, at I ikke skal ansøge for hver vielse.

Ansøgning

Hvis et anerkendt eller godkendt trossamfund ønsker at søge om vielsesbemyndigelse til en præst, skal trossamfundet sende en ansøgning til Kirkeministeriet sammen med de dokumenter, der fremgår af ansøgningsskemaet og af:

Vejledning til ansøgning om vielsesbemyndigelse PDF

Ansøgningsskema til stående vielsesbemyndigelse PDF

Ansøgningsskema til enkeltstående vielsesbemyndigelse PDF

Samtykkeerklæring PDF

Sprogerklæring PDF

Børneattest PDF

Erklæring om kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre PDF

 

Kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre

Fra 1. april 2017 er alle religiøse forkyndere, der søger om vielsesbemyndigelse forpligtet til at deltage i et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. Kurset skal være gennemført inden 6 måneder efter meddelelse af vielsesbemyndigelsen.

Kravet gælder både ved ansøgning om enkeltstående (ad hoc) vielsesbemyndigelse og stående vielsesbemyndigelse.

Kurset bliver af to dages varighed.

Der vil blive opkrævet betaling for deltagelse i kurset.

Kirkeministeriet er i øjeblikket ved at udarbejde en bekendtgørelse med de nærmere regler om kurset, om muligheden for undtagelsesvist at blive fritaget, om lovligt forfald og om brugerbetalingen.

Tidspunktet for det første kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre er endnu ikke fastlagt. Der vil blive lagt information her på siden, når tid og sted ligger fast.