Advokatundersøgelse af Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens fællesfond

Kirkeministeriet den 31. januar 2005

Kirkeminister Tove Fergo har i dag modtaget advokatundersøgelsen om Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens fællesfond og visse andre forhold vedrørende finansieringen af folkekirkens virksomhed.

Pressemeddelelse


Advokat Poul Heidmanns brev af 31. januar 2005 til kirkeministeren

Kapitel 1 - Undersøgelsens baggrund og udførelse
Kapitel 2 - Fællesfondens retsgrundlag
Kapitel 3 - Folkekirkens it-udgifter
Kapitel 4 - Den Ny Kirkebog (DNK)
Kapitel 5 - Folkekirkens forsikringsordning
Kapitel 6 - Fastsættelse af landskirkeskatten
Kapitel 7 - Likviditetsstyring, likviditetstræk og lånoptagelse i stiftsmidler
Kapitel 8 - Registrering, betaling og periodisering af udgifter
Kapitel 9 - Ministres orientering af Folketinget
Kapitel 10 - Embedsmænds pligter
Kapitel 11 - Sammenfatning af ansvarsvurderingerne

Bilag


Advokat Poul Heidmanns brev, rapportens kapitler og bilaget er alle i PDF (Hjælp til PDF)

Sidst opdateret: 31. januar 2005