Til

Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1015 København K

 

 

Finansministeriet

Christiansborg Slotsplads 1

DK-1218 København K

Tlf. (+45) 33 92 33 33

Fax  (+45) 33 32 80 30

E-post  [email protected]

 

24. oktober 2003

KM-projektgruppe

 


 

Forretningsgangen omkring behandling af dispensationsansøgninger vedrørende ansættelsesstoppet for fællesfonden

 

 

KM-projektgruppen har i perioden fra  juni - oktober  2003 fået forelagt alle dispensationer for udgiftsstop og ansættelsesstop, som Kirkeministeriet har givet i henhold til bestemmelsen i Cirkulære om udgiftsstop og ansættelsesstop for fællesfonden.

 

Projektgruppen finder ikke længere, at det er relevant, at Kirkeministeriets dispensationer for ansættelsesstoppet forelægges KM-projektgruppen, mens dispensationer for udgiftsstoppet fortsat skal forelægges KM-projektgruppen til udtalelse.

 

I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at den beskrevne ændring i forretningsgangen ikke skal forstås som en anbefaling til Kirkeministeriet om at ophæve cirkulæret om udgiftsstop og ansættelsesstop for fællesfonden.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Anders V. Møller