Finansministeriet

Christiansborg Slotsplads 1

DK-1218 København K

Tlf. (+45) 33 92 33 33

Fax  (+45) 33 32 80 30

E-post  [email protected]

 

6. oktober 2003

KM-projektgruppe

Anbefalinger til styrkelse af økonomifunktionen i IT-kontoret

I forbindelse med Finansministeriets projektgruppe for Kirkeministeriets gennemgang af fællesfondens IT-budgettet har projektgruppen fundet uhensigtsmæssigheder i økonomistyringen på IT-området. Projektgruppen anbefaler derfor en styrkelse af IT-kontorets økonomi- og regnskabskompetencer.

 

Der er i den forbindelse blevet udtrykt ønske fra Kirkeministeriet om, at en medarbejder fra Finansministeriets projektgruppe bistår Kirkeministeriet med at styrke økonomi- og regnskabskompetencen på IT-området. Finansministeriets projektgruppe har af hensyn til projektets videre forløb imidlertid ikke mulighed for at afse en medarbejder til dette formål.

 

For at styrke økonomikompetencerne og styringen på IT-området anbefaler projektgruppen i stedet for:

·       at ansvaret for IT-kontorets økonomifunktion for nærværende bibeholdes i IT-kontoret og placeres hos nuværende medarbejdere, der har erfaring med regnskab, økonomi og IT

·       at ovennævnte medarbejdere i opbygningen af en forbedret økonomistyring på IT-området og i opstillingen af et velunderbygget IT-budget for 2004 bistås af andre medarbejdere fra Kirkeministeriets ressort  eller eventuelt eksterne konsulenter med særlige kompetencer indenfor økonomistyring og regnskabsaflæggelse

·       at Kirkeministeriet ansætter en student med kompetence indenfor økonomistyring til at forestå den praktiske håndtering af IT-budgettet.

 

Herudover vil Finansministeriets projektgruppe gerne bistå med råd og vejledning i forbindelse med etableringen af en forbedret økonomistyring og opstillingen af IT-budgettet for 2004.

 

Projektgruppe vil endvidere gerne bistå med at finde en student med kompetencer indenfor økonomistyring.

 

Projektgruppen har også iværksat udviklingen af et generelt budgetopfølgningsværktøj til brug for hele fællesfondens budget for 2004. Dette budgetværktøj vil også kunne medvirke til en forbedret økonomistyring på IT-området.

 

Slutteligt skal det bemærkes, at projektgruppen i forbindelse med den endelige afrapportering vil fremsætte forslag til en generel styrkelse af økonomistyringen i fællesfondens regi.

 

Med venlig hilsen

 

 

Anders V. Møller