Finansministeriet

Christiansborg Slotsplads 1

DK-1218 København K

Tlf. (+45) 33 92 33 33

Fax  (+45) 33 32 80 30

E-post  [email protected]

 

19. august 2003

KM-projektgruppe

Interview med udvalgte stiftsadministrationer

Der er i  Finansministeriet etableret en projektgruppe, der har til formål, at  yde Kirkeministeriet faglig bistand i forbindelse med styring af Fællesfondens budget for 2003 samt give anbefalinger til en forbedret tilrettelæggelse af økonomistyringen.

 

I forbindelse med gennemførelsen af analysen vil udvalgte stiftsadministrationer blive interviewet. Formålet med interviewene er, at få belyst hvorledes den nuværende opgavevaretagelse og økonomistyring i stiftsadministrationerne er tilrettelagt samt at belyse fordele og ulemper ved den nuværende opgavevaretagelse og organisering.

 

Med henblik på forberedelse af interviewet har projektgruppen udarbejdet vedlagte interviewguide, som angiver hovedtemaerne for interviewet.

 

Vi har afsat tre timer pr. interview for at sikre, at der bliver god tid til at gennemgå opgaverne grundigt, herunder beskrivelse af arbejdsgange, ansvarsfordeling, organisering og systemunderstøttelse. Interviewene vil blive gennemført af Michael Wiemann og undertegnede.

 

Vi forestiller os, at stiftskontorchef og stiftskasserer deltager i interviewet, samt evt. yderligere medarbejdere som I finder relevant for hele eller dele af interviewet.   

 

Såfremt I ligger inde med materiale, det kunne være relevant at gennemlæse forud for interviewet må I meget gerne fremsende det til undertegnede ([email protected]).

 

Interviewet vil blive gennemført under fortrolighed, og projektgruppen vil ikke anvende direkte citater fra de interviewede i afrapporteringen.

 

Vi ser frem til interviewet.

 

Med venlig hilsen

 

 

Christian Vidmar