19. august 2003

KM-gruppen

 

Interviewguide

 

1.   Opgaver, opgavevaretagelse og organisation

Þ   Hvilke opgaver varetages i stiftsadministrationen - se også bilag 1?

Þ   Organisering og arbejdsdeling  i stiftsadministrationen

Þ   Prioritering af opgaver og ressourcer?

Þ   Ansvar og kompetence hos de enkelte medarbejdere i forhold til opgavevaretagelsen?’

Þ   Hvilke fordele/ulemper er der ved den nuværende opgavefordeling og –varetagelse?

 

2.   Samarbejde og snitflader

Þ   Hvordan er principperne for fordeling af opgaverne mellem Kirkeministeriet og stiftsadministrationen?

Þ   Hvorledes er informationsudvekslingen mellem Kirkeministeriet og stiftsadministrationen tilrettelagt?

o     Hvilke typer af information er der behov for i forbindelse med opgavevaretagelsen?

o     På hvilken måde er informationsudvekslingen IT-understøttet?

Þ   Hvilke værktøjer og hjælpemidler findes til understøttelse af opgavevaretagelsen?

o     IT-understøttelse af opgavevaretagelsen (SØS, FLØS etc.)?

o     Rapporter/udskrifter fra IT-understøttelsen?

o     Fælles retningslinier, vejledninger og værktøjer?

Þ   Samarbejdsrelationerne med de øvrige stifter?

Þ   Samarbejdsrelationerne med Undervisningsministeriet – i forhold til SLS?

Þ   Hvilke fordele/ulemper er der ved de nuværende samarbejdsrelationer/snitflader med hhv. Kirkeministeriet, Undervisningsministeriet og de øvrige stifter?

 

3.   Budgettering- og opfølgning

Þ   Årets gang i budgetproces – samspillet med departementet

Þ   Hvorledes følges der op på personale- og ressourceforbrug i stiftsadministrationen?

 

 

Þ   Hvilke værktøjer og hjælpemidler findes til understøttelsen af personale- og ressourcestyringen?

o     IT-understøttelse

o     Rapporter fra systemer

Þ   Hvilke fordele/ulemper er der ved de nuværende processer i forbindelse med ressourcestyring og -opfølgning?

Þ   Ønsker til fremtiden for så vidt angår styring, budgettering og opfølgning

 

4.   Likviditetsstyring

Þ   Hvorledes varetages den løbende likviditetsstyring?

Þ   Overførsel af likvider mellem stifterne (forretningsgange, ansvar, samarbejde med departementet etc.)?

Þ   Likviditetsbudgetter? 

Þ   Ønsker til den fremtidige likviditetsstyring?

 

 

5.   Kapitalforvaltning

Þ   Hvordan varetages administrationen af udlån og anbringelse af stiftsmidlerne?

Þ   Hvilke filosofi/strategi ligger til grund for kapitalforvaltningen (risikovurderinger etc.)?

Þ   Samarbejde med de øvrige stifter i forhold til kapitalforvaltningen?

Þ   Ønsker til fremtiden for så vidt angår kapitalforvaltningen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 – Personaleforbrug på sagstyper, jf. Årsrapport 2002