19. august 2003

KM-projektgruppe

 

Fællesfondens udligningsordning for 2004

 

Fællesfondens udligningsordning bruges til at udlig­ne de store forskelle i kirkeskatteprocenterne landet over. I 2003 udgør den samlede udligning 98,4 mio. kr.

 

Udligningspuljen er opdelt i to dele – en ordinær udligning og en rest udligning – der fordeles på forskellige måder og udmeldes på forskellige tidspunkter.

 

I den ordinære udligning i 2003 fordeles 83,6 mio. kr. mellem 64 kommuner. Udligningen fordeles efter objektive kriterier, der bl.a. omfatter antallet af kirker i en kommune i forhold til indbyggernes samlede skattepligtige indtægter (udskrivningsgrundlaget) og kirkeskatteprocentens størrelse. Tilskuddene varierer fra 140.000 kr. (Nørre Aaby) til 6.036.000 kr. (Morsø)

 

Det ordinære udligningstilskud meldes ud til de lokale kirkelige myndigheder i god tid før budgetåret (september), således at det kan indgå i de lokale kirkelige myndigheders budgettering og fastsættelse af den lokale kirkeskattesats.

 

Den resterende udligning udgør i 2003 14,8 mio. kr. Disse midler fordeles efter ansøgning fra kommuner, som kan argumentere for, at de har behov for udligningstilskud ud over de beløb, der er fordelt i den ordinære runde.

 

Rest udligningen meldes ud kort før budgetåret begynder (december). Det bemærkes, at denne udligning dermed ikke vil kunne have indflydelse på den lokale kirkeskattesats.

 

Projektgruppen anbefaler:

·      at det ordinære udligningstilskud for 2004 fastsættes til samme nominelle niveau på 83,6 mio. kr. som i 2003, og at dette meldes ud til kommunerne og de lokale kirkelige myndigheder snarest.

·      at fastsættelsen af størrelsen af den resterende udligning afventer fællesfondens samlede budget for 2004, og evt. suspenderes.