Fremtidig opbygning af bevillingsbrev

 

Normering

(samlet for statsbevilling og fællesfondsbevilling) 

 

  • Præster (40/60-præster), inkl. ordinære vikarer (ekskl. barselsvikarer) 
  • Særpræster, inkl. ordinære vikarer (ekskl. barselsvikarer) 

Bevilling

  • Præster (40/60-præster) inkl. ordinære vikarer (ekskl. barselsvikarer)
  • Særpræster (100 pct. fællesfonds finansieret,  inkl. ordinære vikarer (ekskl. barselsvikarer)

Øvrige bemærkninger

 

  • Normering udgør et øvre loft for stiftets ansættelse af præster og særpræster - dvs. at den faktiske normering gerne må ligge lavere end det anførte. Det kan f.eks. være aktuelt at ligge lavere end loftet i tilfælde af truende overskridelse af stiftets lønsumsramme.
    Merudgiften til barselsvikarer, svarende til den del af lønudgiften til barselsvikaren, der ikke dækkes af dagpengerefusionen for den barselsorlovshavende præst, dækkes af central pulje i Kirkeministeriet. 
  • Der er ingen overførselsadgang mellem præster og særpræster, hverken for så vidt angår normering eller lønsum.
  • Bemærk, at der IKKE udmeldes en ramme til ordinære vikarer, hverken for så vidt angår normering og lønsumsramme. Ordinære vikarer er indeholdt i begge.