20. oktober 2003

KM-projektgruppe

 

Anbefaling vedr. benchmarking af 10 stifters obligationsinvesteringer

 

Investeringsgruppen for Stifterne i Danmark har på baggrund af en anmodning fra Kirkeministeriet indhentet tilbud om udarbejdelse af benchmark af de 10 stifters obligationsinvesteringer for regnskabsåret 2002 og 2003.

 

Investeringsgruppen indstiller tilbuddet fra Jyske Bank, der bl.a. indeholder:

  1. beregning af tidsvægtede afkast for de 10 individuelle obligationsbeholdninger
  2. vurdering af afkastene i forhold til sammenlignelige tidsvægtede benchmark
  3. særskilte kommentarer til stifternes afkast, ud fra et fair valgt benchmark
  4. en uforpligtende dialog og idégenerering omkring en tværgående effektiv likviditetsstyring/optimering.

 

Finansministeriets projektgruppe anbefaler, at tilbuddet fra Jyske Bank imødekommes hurtigst muligt, således at det tidligt i det nye år er muligt at vurdere stifternes obligationsinvesteringer for 2002 og 2003 samt på baggrund heraf vurdere behovet for eventuelle ændringer i forvaltningen af stiftskapitalerne.

 

Finansministeriets projektgruppe anbefaler endvidere, at Jyske Bank anmodes om – i forlængelse af rapporten fra Alm. Brand Børs fra 2000 – at vurdere fordele og ulemper ved at lade en ekstern kapital forvalter stå for forvaltningen af stiftskapitalerne i relation til:

·      forrentningen af stiftskapitalerne

·      porteføljehåndtering og risikostyring

·      transaktionsomkostninger ved køb og salg af værdipapirer

·      administrationsomkostninger