Udvikling af økonomistyringen på Kirkeministeriets område


RAPPORT:

Udvikling af økonomistyringen på Kirkeministeriets område

BILAG:

BILAG TIL KAPITEL 1
Bilag 1. Projektplan (afsendt den 16. juni)
Bilag 2. Succeskriterier (afsendt den 3. juni)
Bilag 3. Cirkulære om udgiftsstop og ansættelsesstop i fællesfonden (afsendt den 17. juni)
Bilag 4. Skema til brug for forelæggelse for projektgruppen (afsendt den 17. juni)
Bilag 5. Forretningsgangen omkring behandling af dispensationsansøgninger vedrørende ansættelsesstoppet for fællesfonden (afsendt den 24. oktober)
Bilag 6. Gennemgang af budget 2003 for fællesfonden - budgetopfølgningen april 2003 (afsendt den 26. juni)
Bilag 7. Gennemgang af budget 2003 for fællesfonden - budgetopfølgningen maj 2003 (afsendt den 18. august)
Bilag 8. Halvårsstatus for fællesfondens økonomi (afsendt den 8. september)
Bilag 9. Gennemgang af budget 2003 for fællesfonden - budgetopfølgningen septem-ber 2003 (afsendt den 24. oktober)
Bilag 10. Gennemgang af budget 2003 for fællesfonden - budgetopfølgningen oktober 2003 (afsendt den 28. november)
Bilag 11. Gennemgang og vurdering af IT-budgettet for 2003 (afsendt den 10. oktober)
Bilag 12. Anbefalinger til styrkelse af økonomifunktionen i IT-kontoret (afsendt den 6. oktober)
Bilag 13. Forretningsgangen vedrørende godkendelse og bogføring af købsfakturaer for IT-området i Kirkeministeriet (afsendt den 25. juni)
Bilag 14. Følgebrev i forbindelse med interview med udvalgte stiftsadministrationer (afsendt den 19. august)
Bilag 15. Interviewguide vedr. økonomistyring (afsendt den 19. august)
Bilag 16. Problematikker vedrørende løndata (afsendt den 10 september)
Bilag 17. Fællesfondens udligningsordning for 2004 (afsendt den 19. august)
Bilag 18. Notat vedr. fællesfondens budget 2004 (afsendt den 27. november)

BILAG TIL KAPITEL 3
Bilag 19. Opgaver i fællesfonden

BILAG TIL KAPITEL 4
Bilag 20. Disponeringsregler for fællesfonden
Bilag 21. Den anvendte regnskabspraksis for fællesfonden og for stiftsmidlerne
Bilag 22. Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab (afsendt den 9. oktober)
Bilag 23. Regnskabsmæssig behandling af leasing (afsendt den 1. oktober)
Bilag 24. Eksempel på den finanslovsmæssige håndtering

BILAG TIL KAPITEL 5
Bilag 25. Fremtidig opbygning af bevillingsbrev
Bilag 26. Projektgruppens budgetskabelon med tilhørende vejledning

BILAG TIL KAPITEL 6
Bilag 27. Bemærkninger til Kirkeministeriets notat om fremtidige forsikringer for folkekirken (afsendt den 18. august)
Bilag 28. Anbefalinger vedr. folkekirkens forsikringsordning (afsendt 10. september)

BILAG TIL KAPITEL 7
Bilag 29. Forvaltning og forrentning af kirkers og præsteembeders kapitaler
Bilag 30. Anbefaling vedrørende benchmarking af 10 stifters obligationsinvesteringer (afsendt den 20. oktober)

BILAG TIL KAPITEL 8
Bilag 31. Fællesfondens økonomi 2003-2007 inkl. udspecificering af Kirkeministeriets egne besparelses forslagSidst opdateret: 17. december 2003