Ansættelse:

"Sjælesorg på Nettet", Aalborg Stift

Kirkeministeriet har ansat Kâlêrak Finn Rosing Illum som overenskomstansat sognepræst for "Sjælesorg på Nettet" i Aalborg Stift fra den 1. januar 2018.