Stillingsopslag:

Hospicepræst på Hospice Sydvestjylland i Esbjerg i Ribe Stift

En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat institutionspræst ved Hospice Sydvestjylland i Esbjerg, Finsensgade 25, 6700 Esbjerg i Ribe Stift er ledig til besættelse fra 1. januar 2018.

 

Aflønning vil ske med en beskæftigelsesgrad på 40% af fuldtidsbeskæftigelse.

 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

 

Der ydes ligeledes et særligt tillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

Ansøgninger stiles til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse [email protected] Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

 

Om stillingen:

Hospicepræsten planlægger og foretager selvstændigt vurdering af patienter og pårørendes behov for gejstlige samtaler, sjælesorgssamtaler eller anden præstelig bistand. Læge, sygeplejersker og andre sundhedspersoner ansat på Hospice vil kunne gøre opmærksom på patienter eller pårørendes behov for præstens intervention. 
 
Arbejdsområder og opgaver

På Hospice vægtes det at lindre fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle problemer ligeligt. For den alvorligt syge og familien er der, i lige så høj grad som fysisk pleje og behandling, behov for fællesskab, opmærksomhed, nærvær og åndelig omsorg. Vi har derfor et tæt tværfagligt samarbejde i omsorgen for den syge og dennes familie, hvor præsten er en del af dette.

Præsten arbejder ud fra Hospice Sydvestjyllands Mission - Vision - Strategi – Værdier, og er opmærksom på og har respekt for den enkelte families værdinormer og traditioner. 

Hovedopgaver

 • Tage initiativ til at kontakte patienter og pårørende, der er på hospice

 • Være synlig og tilgængelig for patienter og pårørende på hospice 

 • Sjælesorg for og samtaler med patienter og pårørende, der ønsker det 

 • Afholde gudstjenester hver anden uge på hospice i samarbejde med musikterapeuten

 • Evt. deltage i udsyngning
 • Mindegudstjenester i sognekirken to gange årligt
 • Deltagelse i det daglige, tværfaglige samarbejde og i relevante møder på Hospice 
 • Deltagelse i forskning og udvikling af den tværfaglige, palliative indsats på Hospice Sydvestjylland og på tværs af danske hospicer 
 • Kontakt mellem patient / pårørende og den lokale sognepræst, hvor det ønskes (Hospicepræsten udfører ikke begravelser) 
 • Sparringspartner og supervisor for personale og frivillige i teologiske og sjælesørgeriske spørgsmål 
 • Tovholder for klinisk interessegruppe vedrørende åndelig støtte og sorg / sjælesorg 
 • Samtaler med og undervisning af personale og frivillige 
 • Deltage i cafémøder fire gange årligt i samarbejde med psykologen 
 • Ansvar for Stillerummet og eget kontor (fysisk indretning og hvordan rummene fremstår æstetisk set) 
 • Deltage i supervisionsgruppe med deltagelse af præsterne tilknyttet sundhedssektoren i region Syddanmark.
 • Hospicepræsten indgår i samarbejde med sygehuspræsten på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

og psykiatripræsten på den psykiatriske afdeling i Esbjerg om gensidig afløsning.

 

 Det er vigtigt, at der er kontinuitet i præstens tilstedeværelse på Hospice, og det prioriteres derfor, at præsten er tilstede på faste tidspunkter / dage i løbet af en uge. Arbejdstiden aftales med sygehusprovst og hospicechef.

 

Henvendelser vedrørende stillingen kan ske til:

Hospicechef Ragnhild Rabjerg: Ragnhild.Rabjerg(at)hospice.rsyd.dk, tlf.99440499 / 21763096

og sygehusprovst Peter Lind: pli(at)km.dk, tlf.64410206 / 20241070

Se endvidere: www.hospicesydvestjylland.dk