Stillingsopslag:

Konstitueret præst på Aarhus Universitetshospital Skejby med tilknytning til Lystrup-Elev Pastorat, Aarhus Stift

 

En stilling som præst på Aarhus Universitetshospital Skejby med tilknytning til Lystrup-Elev Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Ansættelsesperioden vil være på 1 år.

Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning stiles til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar(at)km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.