Stillingsopslag:

Konstitueret sognepræst i Bov Pastorat, Haderslev stift

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Bov Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 15. november 2017 til 7. februar 2018 (begge dage inklusive), med mulighed for forlængelse. 

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt. 

Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt. 

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100  Haderslev (mrk. ansøgning), E-mail: [email protected] og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.