Stillingsopslag:

Konstitueret sognepræst i Sønderup-Suldrup pastorat i Rebild provsti i Aalborg Stift

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sønderup-Suldrup Pastorat i Rebild provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Konstitutionen sker i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. juli 2018 (begge dage inkl.).

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende pro-tokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-mail: kmaal(at)km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.