Stillingsopslag:

Midlertidig overenskomstansat sognepræst (50%) i Frederiksberg Søndre Pastorat

 

 

En stilling som midlertidig overenskomstansat sognepræst (kvote 50%) ved Frederiksberg Søndre Pastorat i Københavns Stift er ledig til besættelse den 1. januar 2018 for en tre-årig periode.

 

 

 

Aflønning vil ske med en beskæftigelsesgrad på 50% af fuldtidsbeskæftigelse.

 

 

 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

 

 

 

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

 

 

 

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt

 

 

 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

 

 

 

For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

 

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

 

 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til Biskoppen over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K ([email protected]) og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.