Stillingsopslag:

Overenskomstansat sognepræst (50%) i Tårs pastorat i Hjørring Søndre provsti i Aalborg Stift

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Tårs Pastorat i Hjørring søndre provsti i Aalborg Stift er ledig til besættelse fra den 1. juli 2018.

Stillingen, der er en midlertidig stilling er oprettet for en periode på 3 år.

Stillingens beskæftigelsesgrad er 50% af fuldtidsansættelse.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende pro-tokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-mail: kmaal(at)km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Opmærksomheden henledes på, at denne stilling kan søges alene eller sammen med stillingen som Uddan-nelseskonsulent (50% af fuldtidsansættelse) i Aalborg Stift. Denne stilling er opslået i samme periode.