Stillingsopslag:

Overenskomstansat sognepræst (50%) i Vigerslev Kirke i Københavns Stift (NY)

En stilling som overenskomstansat sognepræst (50%) i Vigerslev Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Stillingen er finansieret af lokale ligningsmidler. Stillingen oprettes for en tidsbegrænset periode på 4 år, regnet fra stillingens besættelse.

 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

 

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

 

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt

 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

 

For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K ([email protected]) og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.