Stillingsopslag:

Overenskomstansat sognepræst (barselsvikar) til Aars Pastorat, Vesthimmerlands Provsti, Viborg Stift

Konstitution i sognepræstestilling (barselsvikariat)

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Aars Pastorat, Vesthimmerlands Provsti, Viborg Stift, skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100 %.

Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 7. februar 2018 til og med den 25. juni 2018 (begge dage inkl.), og kan eventuelt forlænges.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 for en fuldtidsstilling.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt. 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk hvortil henvises.

For yderligere oplysninger om sognet henvises til Aars Kirkes hjemmeside http://www.aarskirke.dk/forside.aspx

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: [email protected] og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. 

Kontaktoplysninger provst Hanne Petersen, Vesthimmerlands Provsti:

Telefon 2057 9909 ∙ E-mail: [email protected]

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: [email protected]

 

Opslået: 28. november 2017

Udløber: 18. december 2017