Stillingsopslag:

Overenskomstansat sognepræst - barselsvikariat i Køng-Svinø Pastorat i Roskilde Stift

En stilling som fuldtidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Køng-Svinø Pastorat i Roskilde Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.

 

Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 6. december 2017 til den 24. april 2018 (begge dage inkl.) og kan eventuelt forlænges.

 

Til stillingen er knyttet forpligtelse til at bistå betjeningen af Præstø-Skibinge Pastorat i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ.

 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på  43.000,00 kr. årligt.

 

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt.

 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Ansøgning fra alle ansøgere sendes direkte til Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros(at)km.dk, og skal være Roskilde Stift i hænde senest opslagets udløbsdag, kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail bedes ansøgeren ved henvendelse til Roskilde Stift sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget.