Stillingsopslag:

Provst for Norddjurs Provsti og sognepræst i Grenaa Pastorat, Aarhus Stift

Stillingen som provst for Norddjurs Provsti og sognepræst i Grenaa Pastorat er ledig.

Stillingen er klassificeret i lønramme 37 med et provstetillæg på 32.200 kr. årligt i afrundet
grundbeløb pr. 31. marts 2012.

Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 50 %.

Der er tilknyttet en sekretær på 30 timer ugentligt til provstiet. Provstikontoret er beliggende i
Grenaa.

Ansættelsesproceduren foregår efter reglerne i § 14 i bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger
i Folkekirken m.v.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag fastsættes efter nyvurdering af boligen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapir og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Stillingsbeskrivelse er vedhæftet opslaget og kan ses her

Ansøgning stiles til Hendes Majestæt Dronningen og sendes til Biskoppen over Aarhus Stift,
Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C, e-mail: kmaar(at)km.dk. Ansøgningen skal være biskoppen i
hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.