Stillingsopslag:

Provst til Lolland Østre Provsti og sognepræst i Radsted-Tårs Pastorat i Lolland-Falsters Stift

Stillingen som provst i Lolland Østre Provsti og sognepræst i Radsted-Tårs Pastorat er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018.

Stillingen er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 36 i henhold til lov om tjenestemandslønninger m.v. 

Til stillingen ydes provstetillæg på 32.200 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 50%. Provstikontoret er placeret i ny istandsatte lokaler i Sakskøbing i en ejendom som deles sammen med medarbejdere fra Sakskøbing pastorat.

Du vil som 50% sognepræst indgå i et teamsamarbejde sammen med de 2 sognepræster fra Sakskøbing og pastoratets anden sognepræst.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er smukt beliggende i Radsted ca. 3 km fra provstikontoret.

Boligen forventes indflytningsklar til ansættelsestidspunktet. Boligbidraget vil blive fastsat ved nyvurdering.

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 2015 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder i staten, folkeskolen og folkekirken.

Eksamenspapirer bedes vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

• Biskop Marianne Gaarden tlf. 29 10 01 19

• Formand for Provstiudvalget Knud Erik Rasmussen tlf. 40 50 50 25

• Formand for Radsted-Tårs menighedsråd Sidsel Jønck tlf. 51 76 40 69

Ansøgninger stiles til H.M. Dronningen men sendes til Biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F., e-mail: LFSTIFT(at)KM.DK.

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Ansættelsesproceduren foregår efter reglerne i Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i Folkekirken m.v. § 14.

Yderligere stillingsbeskrivelse vedrørende provste- og sognepræstestillingen kan læses på Lolland-Falsters stifts hjemmeside www.lfstift.dk